Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

  • Nya regler - börda eller lättnad för företagen?

    Välkommen till Tillväxtverkets frukostseminarium tisdagen den 31 maj! Tillsammans med branschföreträdare diskuterar vi den senaste utvecklingen av företagens administrativa kostnader till följd av regler. Anmälan till Nya regler - börda eller lättnad för företagen?
Twitter

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket