Tillväxtverket
Två kvinnor pratar med varandra.

Foto: Maskot

Checkar till företag

Har du en produkt eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad? Om du driver ett företag med 2-49 anställda kan du söka affärsutvecklingscheckar för att förbereda en internationalisering.

Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd för att stärka konkurrenskraften i små företag. Checkarna används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa företaget/ditt företag att nå nya internationella marknader.

Du ansöker om affärsutvecklingschecken hos din region.

Vilka företag kan söka stöd?

Checkarna riktar sig till företag som har:

  • 2-49 anställda och en
  • omsättning på minst 3 miljoner kronor,
  • ekonomi i ordning,
  • befintlig produkt eller tjänst att ta vidare till nya marknader.

Vad kan jag söka stöd för?

  • Köp av tjänst
  • Projektanställning (som påbörjas efter beslut och vara en ny kompetens till företaget)
  • Resekostnader (max 20 procent av den totala kostnaden
  • Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, alltså utveckling utöver den vanliga verksamheten

Hur mycket kan jag söka?

  • 50 000–250 000 kr och motsvara max hälften av kostnaderna för ditt internationaliseringsprojekt. Du kan alltså få en check för upp till halva kostnaden. Resten betalar ditt företag.

Hur ansöker jag?

Du ansöker hos regionen (länsstyrelse eller regionförbund). Det är olika ansökningstider för olika regioner. Kontakta din region för närmare besked.

Företagare berättar om hur affärsutvecklingscheckar har hjälpt deras verksamhet