Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp
Solceller

DemoMiljö

Programmet DemoMiljö genomfördes under perioden 2012 – 2013 och är nu avslutat. Programmets syfte var att sprida ny miljöteknik till Sidas sju samarbetsländer Kina, Vietnam, Indien, Indonesien, Botswana, Namibia och Sydafrika.

Demonstrationsprojekt

Vattenrening i Kina, små platsdunkar som renar vatten i Afrika och mycket mer. Läs och se filmer om några av de projekt som fått stöd av DemoMiljö.

Läs om fler demonstrationsprojekt

Om programmet DemoMiljö

Programmet DemoMiljö är nu avslutat och genomfördes under perioden 2012 – 2013. Programmets syfte var att sprida ny miljöteknik till Sidas sju samarbetsländer Kina, Vietnam, Indien, Indonesien, Botswana, Namibia och Sydafrika.

Hjälpen bestod av verktyget planeringsbidrag som skulle bidra till samverkan mellan svensk och utländsk part, samt stöd till att uppföra demonstrationsanläggningar med syftet att demonstrera miljöteknik i samarbetslandet.

Förbättrade levnadsvillkor

Målet för det programmet är att främja hållbar tillväxt och stärkt näringsliv inom miljöteknikområdet som bidrar till förbättrade levnadsvillkor för människor i följande sju samarbetsländer:

  • Botswana
  • Namibia
  • Sydafrika
  • Indien
  • Indonesien
  • Kina
  • Vietnam

För att uppnå ovanstående mål måste projekt i sitt upplägg och genomförande ta hänsyn till Sidas strategier för aktörssamverkan, regeringens landstrategier för respektive land samt de tematiska prioriteringarna och perspektiv som är aktuella. Bidraget avser projekt både inom stads- och landsbygdsutveckling.

Miljödriven tillväxt

Tillväxtverket har också ett program som heter Miljödriven tillväxt som ger svenska små och medelstora företag möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna.

Läs mer om Miljödriven tillväxt 

Senast ändrad
29 januari 2015 13:14

Är du intresserad av svensk miljöteknik?

Swedish Cleantech är den officiella samlingsplatsen för svensk kompetens och lösningar inom miljöteknikområdet. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi ett stort nätverk för dig som företagare att ta del av.

Gå till Swedish Cleantechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Tillväxtverkets webbar

Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.