Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Genomförande och avslut: Leverantörsprogram för fordonsindustrin

Har du beviljats stöd från Leverantörsprogram för fordonsindustrin? I så fall  hittar du här blanketter för utbetalning, rapportering och annat du behöver för genomförandet av din investering.

Leverantörsprogrammet för fordonsindustrin använder Tillväxtverkets generella blanketter för genomförande och avslut av projekt.

Delutbetalning och genomförande av projekt

Slututbetalning och avslut av projekt

Styrande dokument

Mer information

Programmet syftar till att stärka fordonsleverantörernas konkurrenskraft och marknadsposition. Detta görs genom att stödja företag och företag i samverkan att öka produktutveckling, internationalisering och annan strategisk utveckling.

Läs mer om leverantörsprogram för fordonsindustrinlänk till annan webbplats

Övrigt

Har du problem med att komma åt blanketten behöver du ladda ned den senaste versionen av Adobe Reader.
Ladda ner senaste versionen Adobe Reader länk till annan webbplats

Har du frågor kring din ansökan?

Gå till kontaktuppgifter för Leverantörsprogram för fordonsindustrin

Senast ändrad
19 januari 2016 14:19
Aktuell ansökningsomgång
Ingen ansökningsomgång pågår inom detta program.

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket