Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Ansöka och rapportera

Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målet att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet.

Två personer som pratar vid ett skrivbord.

Ansökningsomgångar

Här hittar du finansiering för att utveckla ditt företag. Tillväxtverket ger också stöd till olika aktörer som arbetar med att skapa möjligheter i en region.

Aktuella ansökningsomgångar

Kvinna och man som tar i hand utomhus.

Jag har beviljats stöd

Här hittar du mer information om genomförande och avslut av projekt. Här finns också blanketter för utbetalning och  instruktioner.

Jag har beviljats stöd


Kvinna med färglada krokar i handen.

Finansierade projekt

Vi ska främja utvecklingskraften i alla delar av landet. Vi ska också verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder.

Finansierade projekt

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket