Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Hand som skriver på ett papper.

Ansökningsomgångar

Nedan finns alla stöd från nationella program du kan söka just nu. Klicka vidare för att läsa mer om vem som kan söka och hur du söker.

Ansöka om EU-finansiering

eu.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du all information om aktuella EU-program för 2014-2020.

 • Sök senast 2016-09-23

  Finansiering av miljöteknik till nya marknader


  Har din organisation eller ditt företag verksamhet i något av våra 11 projektländer? Vill ni köpa beprövad miljöteknik som är ny i landet? Sök demonstrationsbidrag för att delfinansiera installation och test av tekniken på plats.
  Ansök till: Finansiering av miljöteknik till nya marknader
 • Sök senast 2016-09-19

  Smart industri i regionerna - stöd till regionalt utvecklingsansvariga aktörer 


  Sök finansiering för att kartlägga behov och förutsättningar i industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

  Ansök till: Smart industri i regionerna - stöd till regionalt utvecklingsansvariga aktörer 
 • Sök senast 2016-08-31

  Snabbspår för företagare - Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige.


  Arbetar du med att främja företagande? Nu har du möjlighet att söka finansiering till projekt som utvecklar metoder så att nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande snabbare kan tas tillvara.
  Ansök till: Snabbspår för företagare - Underlätta för nyanlända att starta företag i Sverige.
 • Sök senast 2016-10-01

  Finansiering för att utveckla svenska städer till regionala tillväxtmotorer


  Arbetar du med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för projekt som ska stärka företagen genom att utveckla platsen där de är verksamma.

  Ansök till: Finansiering för att utveckla svenska städer till regionala tillväxtmotorer
 • Sök senast 2016-10-31

  Stöd för internationalisering av företag genom kluster och innovationsmiljöer


  BSR Innovation Express stödjer internationalisering av små och medelstora företag genom kluster och innovationsmiljöer. Ansökningsomgången är finansierad av ett antal nationella myndigheter där Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Tillväxtverket finansierar den svenska insatsen. Vår prioritering och fokus är hållbarhet och miljöteknik.

  Ansök till: Stöd för internationalisering av företag genom kluster och innovationsmiljöer
 • Sök senast 2019-07-31

  Medel till pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar


  Tillväxtverket öppnar nu för ansökan om projektmedel till pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar. Pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.
  Ansök till: Medel till pilotprojekt för utveckling av lokala servicelösningar
 • Sök senast 2016-11-22

  Stöd till kulturexport inom vissa kreativa näringar


  Stödet vänder sig till förlag, gallerier, agenter med flera inom litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst. Stödet gäller för vissa kostnader i samband med mässor, festivaler, biennaler och andra branschspecifika mötesplatser i och utanför Sverige.
  Ansök till: Stöd till kulturexport inom vissa kreativa näringar
 • Sök senast 2016-10-25

  Horisont 2020 - Fast Track To Innovation


  Fast Track to Innovation (FTI) är ett pilotinitiativ inom EU:s ramforskningsprogram Horisont 2020. FTI syftar till att snabba på marknadsintroduktionen av avancerade idéer i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller.
  Ansök till: Horisont 2020 - Fast Track To Innovation
 • Sök senast 2016-09-30

  Transportbidrag


  Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidrag kan minska era kostnadsnackdelar.
  Ansök till: Transportbidrag
 • Sök senast 2016-12-31

  Regionalt investeringsstöd


  Regionalt investeringsstöd är ett regionalt företagsstöd som kan delfinansiera investeringar i materiella och immateriella tillgångar samt lönekostander till följd av en investering. Ansök till Tillväxtverket om kostnaden överstiger 25 miljoner kronor och till länsstyrelsen/regionförbundet om kostnaden är lägre.
  Ansök till: Regionalt investeringsstöd
 • Sök senast 2016-12-31

  Regionala företagsstöd


  Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden. Den kan gälla allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i en mässa. Du ansöker i de flesta fall hos länsstyrelsen/regionförbundet.

  Ansök till: Regionala företagsstöd

Prenumerera via RSS

Prenumerera på ansökningsomgångar via RSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Obs! Länken fungerar endast i Firefox.

Senast ändrad
16 mars 2016 08:36

Prenumerera på ansökningsomgångar

Vlll du få ett mejl när en ny ansökningsomgång öppnar fyller du i din e-postadress nedan.

Information för dig som är eller vill bli företagare

samlar vi på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Startlinjen
Ring Startlinjen med frågor om att starta företag: 020-35 10 10.

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

 • Regionutmaningen
 • Sofisam
 • Swedish Cleantech
 • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket