Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Ansöka om projektmedel

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Ansökan om stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden görs genom att fylla i en blankett. Den finns att ladda ner på sidan Blanketter och dokument.

Gå till sidan för Blanketter och dokument och ladda ner Projektansökan

Information och vägledning

Tillväxtverkets regionala programkontor, i den region där projektet är tänkt att bedrivas, kan ge mer information och vägledning om hur du ska gå till väga.

Gå till sidan för Kontakter för programkontoren

Bedömning av projektidé

Har du en projektidé kan du beskriva den kortfattat på blanketten Tidig beskrivning av projektidé. Ditt närmsta programkontor gör en första bedömning av om projektidén är möjlig att stödja inom ramen för strukturfondsprogrammet, en värdefull feedback i den fortsatta planeringen av projektet och för att formulera en fullständig ansökan om stöd.

Gå till sidan Blanketter och dokument och ladda ner blanketten

Handledning för att göra en ansökan

Du hittar också praktisk information om hur en ansökan fylls i och vad som ska bifogas ansökan, för att den ska anses vara komplett, på sidan för Handledning för ifyllande av projektansökan.

Gå till sidan, Handledning för ifyllande av projektansökan

Ansökningsomgångar och strukturfondspartnerskapens möten

Läs mer om aktuella ansökningsomgångar i de regionala strukturfondsprogrammen.

Gå till sidan Ansökningsomgångar för strukturfondsprogrammen

Vad krävs för att projektet ska få stöd?

Gå till sidan Villkor för stöd

Är du är osäker på
vilket programkontor du ska vända dig till?

Läs mer om de åtta regionala strukturfondsprogrammen

Senast ändrad
4 februari 2014 16:01

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här