Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Följa upp projekt

Samtliga projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden ska planera och budgetera för någon form av uppföljning av projektets verksamhet.

Uppföljningens form och omfattning bör definieras utifrån storlek och inriktning på projektet.

Läs mer om uppföljning, utvärdering och följeforskning


Vad ska man tänka på vid upphandling av följeforskning i projekt?

Läs mer under Upphandling av följeforskning i projekt


Följeforskning ökar lärandet från projekt

En nyhet jämfört med tidigare programperioder är att projekt och program ska utvärderas genom så kallad följeforskning. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projekten och från programmen.

Läs mer under Följeforskning ökar lärandet från projekt

Senast ändrad
8 juli 2014 13:08

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här