Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Följeforskning ökar lärandet från projekt

Jämfört med tidigare programperioder ska projekt och program i denna period utvärderas genom så kallad följeforskning. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projekten och från programmen.

Följeforskning är en flexibel utvärderingsform som löper under projektets gång och ersätter den traditionella halvtidsutvärderingen.

Fördelen med följeforskning är att den baseras på ett samspel mellan följeforskaren och projektägare eller programansvariga. Det gör att följeforskaren kan återföra de iakttagelser som gjorts till projekten genom dialog under arbetets gång.

Frågor av större betydelse tas upp för diskussion med övervakningskommittéer och strukturfondspartnerskap i samråd med en utvärderingsgrupp.

Följeforskningens uppgift är främst att se till att det innovativa och nyskapande i projekten återförs till det regionala tillväxtarbetet och sysselsättningsskapandet.

Erfarenheterna och kunskaperna från strukturfonderna kommer därigenom att bli betydelsefulla för att öka lärandet och nytänkandet i det regionala utvecklingsarbetet.

Läs mer

Ladda ner rapporten Horisontella kriterier i de regionala strukturfondsprogrammenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner rapporten Vad kan vi lära genom projektföljeforskning?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner rapporten Lärsystemen i Socialfonden och de regionala strukturfondsprogrammen, programperioden 2007-2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nytta med följeforskning. En vägledning för utvärdering av strukturfonderna 2007 - 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå till Att tänka på inför upphandling av följeforskning i projekt
  
Litteraturlista för kurs i lärande utvärdering/följesforskning för Strukturfonderna 2007-2013

Gå till Följeforskning för fortlöpande förbättringar i projekt - en syntes!

Ladda ner Preliminär syntes från följeforskning och tematiska utvärderingsinsatserPDF

Ladda ner Lägesrapport från Tillväxtverkets och ESF-rådets utvärderingsgrupp för de Regionala strukturfondsprogrammen och SocialfondenPDF

Senast ändrad
19 december 2013 14:17

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här