Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Kan man ansöka om projektmedel för vad som helst?

Stödet från de regionala strukturfondsprogrammen kan bara beviljas till projekt som verkar för regional konkurrenskraft och sysselsättning, exempelvis områden som entreprenörskap, tillgänglighet och innovation.

För projekt inom jord- och skogsbruk samt fiske hänvisas till Jordbruksprogrammet vid respektive Länsstyrelse och för projekt inom kompetensutveckling och minskning av utanförskap hänvisas till det nationella socialfondsprogrammet hos Svenska ESF-rådet.

Senast ändrad
19 december 2013 09:21

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här