Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Läges- och slutrapportering

Lägesrapport och slutrapport är obligatoriska bilagor.

Lägesrapport är en obligatorisk bilaga som ska bifogas varje ansökan om utbetalning. På motsvarande sätt är en slut-rapport för hela projektet en obligatorisk bilaga som ska bifogas projektets slutredovisning.

Rapporterna ska göras på avsedd mall som finns för nedladdning under Blanketter och dokument och samtliga avsnitt i mallen ska fyllas i vid varje tillfälle.

Gå till Blanketter och dokument och ladda ner lägesrapport och slutrapport
 

Senast ändrad
18 december 2013 13:45

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här