Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Tips för lägesrapporterna

De fakturor som du redovisar i den ekonomiska delen av lägesrapporten är ett bra underlag att utgå ifrån när du ska beskriva vilka aktiviteter som genomförts.

Lägesrapporten ska beskriva de kostnader som tas upp i
ansökan om utbetalning för samma period. Koncentrera därför beskrivningen i lägesrapporterna kring de aktiviteter och till-hörande kostnader som ingår i projektets verksamhet och belastar projektet.

Ett tips för detta är att den som sammanställer lägesrapporten går igenom den ekonomiska delen av rapporten (avstämnings-underlaget) och tittar igenom vilka fakturor som redovisas för perioden och utifrån dessa beskriver vad som genomförts.

Ladda ner Lägesrapport på sidan Blanketter och dokument

Senast ändrad
21 januari 2014 16:02

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här