Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

EU-flaggan

Cirkeln av gyllene stjärnor står för solidaritet och harmoni mellan Europas folk.

Antalet stjärnor är inte knutet till antalet medlemsstater. De är tolv eftersom siffran tolv enligt traditionen är en symbol för fulländning, helhet och enhet.

Flaggan kommer således att se likadan ut oavsett hur många medlemsstater EU har.

Kort om grafiska riktlinjer

EU-flaggan eller Europeiska unionens emblem ska finnas med på allt informationsmaterial som produceras av strukturfonds-projektet.

Det gäller exempelvis foldrar, hemsidor, annonser, filmer, brev-papper eller annat som tas fram för projektet.

Flaggan ska också vara synlig i samband med konferenser och seminarier eller i lokaler där det pågår ett strukturfondsprojekt.

EU-flaggan på tryckt material eller hemsidor ska alltid användas tillsammans med texten Europeiska unionen.

För de regionala strukturfondsprojekten ska även texten Europeiska regionala utvecklingsfonden användas.

Läs mer om grafiska riktlinjer

Senast ändrad
24 januari 2014 14:04

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här