Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Medfinansiär

Myndighet/organisation som medfinansierar projekt.
Offentlig medfinansiering är obligatorisk i strukturfondsprojekten.

Senast ändrad
24 januari 2014 14:23

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här