Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Moving Media Southern Sweden (MMSS1)

Moving Media Southern Sweden1 (MMSS1), ett klusterprojekt inom området innovativa miljöer, har fått 12,4 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden till sin satsning på att utveckla rörlig bild för digitala media i södra Sverige.

Bild: Moving Media Southern Sweden

Lena Birgersdotter

- Vi ska samla alla ansträngningar i ett kraftfullt nätverk som ska främja tillväxten, säger Lena Birgersdotter, projektledare för Moving Media Southern Sweden. Vår vision är att södra Sverige ska bli en av världens ledande miljöer för innovation och nyskapande entreprenörskap inom området rörlig bild för digitala medier.

Södra Sverige utgör en funktionell region inom området rörlig bild för digitala medier med stor utvecklingspotential. Ett tjugotal aktörer, däribland Region Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Helsingborg stad, Malmö Högskola och företag har gått samman och skapat klusterbildningen MMSS.

Rörlig bild för digitala medier är en helt ny bransch inom mediesektorn, där små företag dominerar. Innovationsgraden är hög och det ekonomiska risktagandet är större än genomsnittet. Branschens behov av analyser och inventering på lokal och regional nivå är därför stort.

- Projektet startade i januari 2009 så vi är precis i början, berättar Lena. Och dessutom befinner vi oss i finanskris och lågkonjunktur med en brist på riskkapital som följd. Positivt är dock att de flesta företagen i branschen har få anställda och därigenom större möjlighet att klara svackor i konjunkturen.

Informations- och Kommunikationsteknologiföretagen (IKT) med inriktning mot mobil kommunikation har utvecklats starkt de senaste åren i Skåne och Blekinge. Parallellt med denna utveckling har satsningar på kreativa näringar som film, TV och digitala spel gjorts.

- Potentialen för ytterligare tillväxt är stor, även i ett framtida samarbete mellan teknikföretag som efterfrågar innehåll och tjänster till mobiltelefonerna och rörlig bild/innehålls producenterna som efterlyser nya distributions vägar och användare, menar Lena.

MMSS för även samman och kompletterar många redan etablerade nätverk i regionen - alla viktiga innovationsmiljöer och kreativa noder för industrin i regionen.

- Det pågår en medierevolution i det tysta, menar Lena Birgersdotter. Nya medier med helt andra användningsområden öppnar upp för nytt företagande. Vi är inne i en fantastiskt spännande och dynamisk utveckling, avslutar Lena Birgersdotter.

Läs mer om MMSS på www.movingmediasouth.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad
19 januari 2016 14:27
Logotyp för EU:s regionala utvecklingsfond

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket