Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Ansökningsomgångar Övre Norrland

Programmet är tillsvidare stängt för nya ansökningar.

I insatsområde 1. Innovation och förnyelse är hela budgeten intecknad och en väntelista finns för de projekt från ansökningsomgång 2013:1 som prioriteras i mån av medel.

I instasområde 2. Tillgänglighet är hela budgeten intecknad och en väntelista finns för projekt från ansökningsomgång 2013:2 som prioriteras i mån av återflödesmedel.

Att ansöka under programperioden 2014 - 2020

Tidigast i slutet av januari 2015 kommer det att vara möjligt att ansöka om stöd för programperioden 2014 - 2020.

Läs mer om ansökan om stöd för programperioden 2014 - 2020länk till annan webbplats

Strukturfondspartnerskapets möten 2014

2 april i Skellefteå

25 juni i Luleå

11 september i Skellefteå

7 november i Luleå

4 december i Skellefteå (preliminärt)

Program och åtgärdsdokument

Vid prioriteringar av projekt följs urvalskriterier för programmet. Urvalskriterierna har gjorts tydliga i programmets åtgärdsdokument. Program och åtgärdsdokument kan komma att revideras.

Program och åtgärdsdokument finns att ladda ner här till höger.

De ansökningar som är kompletta och som uppfyller de formella kraven i förordningar, föreskrifter och program tas upp för prioritering vid strukturfondspartnerskapets möte.

Tillväxtverkets programkontor ger besked om ansökan inte är komplett.

Vad är en komplett ansökan?

För att en ansökan skall anses komplett och kunna beredas skall den vara skriven på svenska, fullständigt ifylld och innehålla:

  • fördjupad projektbeskrivning
  • specifikation av utgifter
  • uppgift om offentlig medfinansiering på Tillväxtverkets formulär eller beslut från offentliga medfinansiärer
  • underlag som visar att behörig person har rätt att företräda sökanden, såsom styrelseprotokoll, fullmakt eller registreringsbevis

Utöver de obligatoriska bilagorna ska ytterligare bilagor bifogas i de fall de är nödvändiga (se Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd). Om du är osäker på vilka bilagor som skall bifogas, kontakta programkontoret för information.

För att underlätta en snabb hantering av ansökningarna ber vi er att använda gem istället för att häfta ihop ansökningshandlingarna.

Vid ansökan skall vid varje tidpunkt gällande blanketter användas.

För projektansökan och Handledning för ifyllande av projektansökan:

Gå till Ansöka om projektmedel

Tillväxtverkets mål är att sökanden ska få besked om beslut om stöd eller avslag, inom 4 månader, från att en komplett ansökan kommit in till Tillväxtverkets programkontor.


E-post till Programkontoret för Övre Norrland:

programkontoret.ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Senast ändrad
15 december 2014 11:28

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här