Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Öresund-Kattegat-Skagerrak

Under perioden 2007-2013 satsade Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 111 miljoner euro (cirka en miljard kronor) på regional konkurrenskraft och ökad sysselsättning i programområdet. Till det kommer medfinansiering från de tre samverkande länderna.

Miljarder som utvecklar Sverige, Norge och Danmark - här är några resultat!

Information

Programsekretariat Kattegat/Skagerrak 

kattegat-skagerrak@interreg-oks.eu

Programsekretariat Öresund 

oresund@interreg-oks.eu

Förvaltande myndighet

Tillväxtverkets programkontor i Malmö är förvaltande myndighet för programmet.

www.interreg-oks.eulänk till annan webbplats

Berörda geografiska områden

Öresund Skåne län i Sverige och Själland med öarna samt Bornholm i Danmark.

Kattegat-Skagerrak Region Halland och Västra Götalandsregionen i Sverige, Region Nordjylland, delar av region Midtjylland i Danmark samt Oslo kommun och sju fylkeskommuner i Norge (Östfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder och Vest-Agder).

Det finns också möjligheter att genomföra projekt som omfattar både Öresundsregionen och Kattegat-Skagerrakregionen.

Blekinge län, Kronobergs län, Jönköpings län, Örebro län, Värmlands län samt i Norge Hedmarks fylke, Opplands fylke och Rogalands fylke kan också medverka i viss omfattning.

Prioriterade insatsområden Främja hållbar ekonomisk tillväxt

Huvudsakligt fokus i projekten ska ligga på tillväxtfrämjande insatser inom näringslivsutveckling, forskning och utveckling samt högre utbildning. Tillväxtnäringar, kluster och miljö är teman som kan stödjas i programmet.

Binda samman regionen

Att binda samman regionen handlar om att utveckla samarbete mellan organisationer och institutioner. Större samarbetsprojekt inom miljö, planering, transport och infrastruktur kan också få stöd, till exempel projekt för att skapa ökad tillgänglighet till transporter och IT för människor på landsbygden.

Främja vardagsintegration

Programmet kan stödja konkreta lösningar som underlättar kontakter över gränsen för människor, företag och organisationer. Insatserna ska syfta till att göra det enkelt att bo, studera, arbeta och ta del av kultur, natur, sport och föreningsliv i hela regionen.

Projekt inom Öresund-Kattegat-Skagerrak

Sök och läs om projekt i Projektbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I publikationen Gränslös utveckling i Öresund-Kattegat-Skagerrak, presenteras samtliga projekt i programmet.

Ladda ner publikationen Gränslös utveckling i Öresund-Kattegat-Skagerrak,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad
16 januari 2015 11:32

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här