Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Östra Mellansverige

Det övergripande målet med programmet är att utveckla Östra Mellansverige till en med Stockholms-regionens funktionellt flerkärnig region där delarna stöder varandras utveckling. Regionen ska ha en positiv inställning till företagande och präglas av hög nationell och internationell konkurrenskraft och ett dynamiskt näringsliv.

Miljarder som utvecklar Sverige
- det här är några resultat!

 • NovaMedTech - ett kluster för medicinsk teknik


  Bengt Nielsen Östra Mellansverige
  Linköpings universitet arbetar tillsammans med andra aktörer inom EU-projektet NovaMedTech för att skapa en stark region inom medic...

  Läs mer
 • Vägen till ett gränslöst resande


  Östra Mellansverige
  I den bästa av världar är kollektivt och gränslöst resande möjligt för alla. Tyvärr ser inte verkligheten ut så. Men förutsättninga...

  Läs mer

Kort om programmet Östra Mellansverige

Berörda områden
Örebro län
Västmanlands län
Uppsala län
Södermanlands län
Östergötlands län

Insatsområden
Innovativa miljöer
Entreprenörskap
Tillgänglighet

Mål
4 000 nya arbetstillfällen
2 000 nya företag
En samordnad kollektivtrafik med gemensamt system för
färdbevis, taxor och trafikinformation

Budget från Europeiska regionala
utvecklingsfonden
81,02 miljoner euro

Läs mer om programmet Östra Mellansverige

Senast ändrad
29 januari 2014 13:47

Nyheter 2013​

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här