Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Ansökningsomgångar Östra Mellansverige

Det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige kommer inte att öppna några ytterligare ansökningsomgångar för programperioden 2007-2013.

Att ansöka under programperioden 2014 - 2020

Läs mer om programperioden 2014 - 2020 på eu.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om de tematiska målen för 2014-2020

Läs om de tematiska mål som pekats ut för programmet Östra Mellansverige 2014-2020 och dess investeringsprioriteringar. (Programmet har ännu inte godkänts av EU-kommissionen)

Tematisk mål 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

  • Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av EU- intresse.
  • Främja företagsinvesteringar inom innovation och forskning och utveckling av förbindelser och synergier mellan företag, FoU-centrum och högre utbildning, särskilt produkt och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation och offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering.
  • Stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion inom viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

Tematiskt mål 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

  • Främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inkluderat genom företagsinkubatorer.

Tematisk mål 4: Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer

  • Främja produktion och distribution av förnybar energi. (A: Innovativa miljöer)
  • Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i små och medelstora företag (B: Entreprenörskap)

Tematiskt mål 7: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

  • Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T      infrastruktur.
  • Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar och multimodala förbindelser.

Kontakta programkontoret Östra Mellansverige

programkontoret.ostramellansverige@tillvaxtverket.se

Senast ändrad
29 december 2014 11:01

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här