Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Tillgängliga medel

Det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland är tillsvidare stängt för nya ansökningar då samtliga medel är intecknade.

I insatsområde 1. Innovation och förnyelse är hela budgeten intecknad och en väntelista finns för de projekt från ansökningsomgång 2013:1 som prioriteras i mån av medel.

I instasområde 2. Tillgänglighet är hela budgeten intecknad och en väntelista finns för projekt från ansökningsomgång 2013:2 som prioriteras i mån av återflödesmedel.

Se förteckning över inkomna ansökningar.

Inga fler ansökningsomgångar planeras för programperioden 2007-2013.

Två budgetar, en för varje insatsområde

Övervakningskommittén beslutade i november 2010, i linje med förvaltande myndighets begäran, att åtgärderna inom Insatsområde 1 Innovation och förnyelse slås samman till en gemensam åtgärd (tillika insatsområde) samt att även åtgärderna inom Insatsområde 2 Tillgänglighet slås samman till en åtgärd (tillika insatsområde).

Det hela innebär att det endast finns två budgetar nu, en för varje insatsområde, istället för tidigare sju.

Senast ändrad
26 augusti 2014 07:33

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här