Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Slutrapporter

Se slutrapporter för de projekt som slutredovisats i programområde Skåne-Blekinge

Vid varje strukturfondspartnerskapsmöte redovisar förvaltande myndighet resultat gällande projekt som har slutredovisats inom EU:s regionala strukturfondsprogram för Skåne-Blekinge. Sammanställningen uppdateras inför varje strukturfonds-partnerskapsmöte.

Ladda ner Redovisning av inlämnade slutrapporter - 2015-06-30PDF

Senast ändrad
20 augusti 2015 13:59

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här