Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Den här informationen gäller programperioden 2007-2013.

Projektartiklar Västsverige

Projektartiklar som presenterar ett urval av projekten i Västsverige. Publicerade 2009-2011

 • 2011-07-14
  AstaZero
  Industri, akademi och myndighet i Västsverige samarbetar för en bättre trafiksäkerhet och miljö, kompetensuppbyggnad och samhällsnytta– Ingen av de medverkande intressenterna hade kunnat skapa ASTA på egen hand, säger Jenny Perslow, programchef i Västsverige.

 • 2011-04-29
  Plattform för animerad film
  skapad i Västra Götaland

  Projektet Ett nordiskt centrum för animerad film har bidragit till att *10 nya företag och 38 nya arbetstillfällen har skapats i Västra Götaland. Dessutom har de befintliga företagen ökat sin internationella konkurrenskraft.

 • 2010-12-30
  Bild Backaplan Stadsdelstorg i Göteborg blir naturliga samlingsplatser
  Fyra stadsdelstorg i Göteborg är i fokus för projektet Centrumutveckling i partnerskap. Ett viktigt mål är att få aktörerna kring torgen att arbeta tillsammans kring gemensamma frågor.

 • 2010-12-17
  Guidning på Dyrön Ökad turism i Västra Götaland med samverkan och förpackning
  Efter två år är cirka 230 turismföretag i Västra Götaland involverade i projektet MetU. Resultatet är hittills 30-40 nya turismprodukter, men flera nya företag och jobb är på gång.

 • 2010-09-23
  Turistande släktingar ger framtida företagsmöjligheter
  En rad insatser ska förändra stadsdelen Biskopsgården. TillVäxt Biskopsgården är det största EU-projektet inom området Hållbar stadsutveckling.

 • 2010-09-23
  Bild projektet Science Park Succé för biomedicinska laboratoriet
  Biomedicinska laboratoriet i Sahlgrenska Science Park invigdes för ett år sedan. Hälften av den 650 kvadratmeter stora ytan är, trots rådande lågkonjunktur, uthyrd. Nobelpristagaren Arvid Carlsson är en av de senaste hyresgästerna.

 • 2010-09-23
  Bild projektet Svenskt Marintekniskt Forum Forum för marina företag främjar konkurrenskraft
  En konceptbåt, All Aboard, anpassad för kvinnor. Miljödeklarerade fritidsbåtar och fartyg. Instrument för effektivare företag, Lean Marin. Det är några av Svenskt Marintekniskt Forums, SMTF:s nystartade projekt.

 • 2010-09-17
  Bild från projektet företagsinabatorn Chalmers Innovation Forskare får hjälp att realisera forskning
  I stället för att vänta på forskarna och deras företagsidéer, söker Chalmers Innovation, upp forskning som kan resultera i affärer. De vänder helt enkelt upp och ner på arbetsordningen.

 • 2010-07-23
  Bild till projektet Speed incubator Personlig provdocka
  - en idé av många som utvecklas

  Virtuell personlig provdocka kopplad till stylist och nätbutik och en badanka som varningskvackar innan karet svämmar över. Det är två idéer med potential att bli kundfinansierade efter 20 veckor i Speed Incubator.

 • 2010-07-22
  Kapital för tillväxt
  bland västsvenska företag

  Före sommaren 2010 räknar projektet ALMI Invest Västsverige med att ha investerat i totalt fem bolag. Tillsammans med tillväxtkapital från privata riskkapitalbolag får bolagen därmed cirka 57 miljoner kronor för att växa.

 • 2010-04-08
  Bild från projektet HälsoteknikCentrum Halländskt samarbete ger hälsotekniska innovationer
  HälsoteknikCentrum Halland, på Högskolan i Halmstad, fångar upp idéer och stöder utveckling av produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet.

 • 2010-02-26
  Bild till projektet Ecoex Cleantechföretag i Västsverige knyter internationella kontakter genom Ecoex
  Närmare 300 cleantechföretag i Västsverige utvecklar sina internationella kontakter genom samverkansprojekt inom Ecoex. Målet är ökad export och för att nå det ordnas såväl mässor som studiebesök och delegationsresor.

 • 2009-04-30
  Bild: Expedition Framåt Expedition Framåt stärker företag som vill växa
  Ett nytt tillväxtprogram för små och medelstora företag har startat i Göteborgsregionen. Målet är att över 900 företag ska växa och nyanställa med hjälp av programmet. Tillväxtprogrammet Expedition Framåt är utvecklat av Business Region Göteborg med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 • 2009-04-30
  Bild: Clean Shipping project Medvetna transportköpare, nyckeln till renare sjöfart
  Medvetna transportköpare ska hjälpa till att göra sjöfarten grönare, i bemärkelsen mer miljövänlig. Det menar Jan Ahlbom, en av projektledarna i Clean Shipping project som fått drygt 680 000 kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att arbeta med kunskapsspridning och attitydpåverkan.

 • 2009-04-30
  Bild: HotLabs HotLabs forskar för företagen
  Högskolan Väst har fått 5,6 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att bygga upp laboratorier för produktionsteknisk forskning. Verksamheten ska ske i nära samverkan med näringslivet. För att lyckas måste verksamheten ligga i framkant.

Senast ändrad
18 december 2013 08:57

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här