Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Konkreta resultat

Här presenterar vi konkreta resultat från projekt och företag. Projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden - ett bidrag till utveckling och tillväxt i Sverige, över landsgränser och i regioner.

Artiklar med konkreta resultat

 • Ger bakhalt framgång?


  Att kommersialisera forskningsresultat, bilda bolag, söka patent och finansiering i syfte att få ut en ny produkt på marknaden, är en lång resa.
  Läs artikeln

 • InnoWent2 fångar in och utvecklar idéer


  Affärscoach Göran Lenander diskuterar med inkubtorföretagare Fabian Finnman, Energy Strips Norra Mellansverige
  En av landets bästa inkubatorer – det har projektet InnoWent2 fått ett kvitto på att de har. Projektet är en fortsättning på Stifte...

  Läs artikeln


Filmade exempel

 • NovaMedTech - ett kluster för medicinsk teknik


  Bengt Nielsen Östra Mellansverige
  Linköpings universitet arbetar tillsammans med andra aktörer inom EU-projektet NovaMedTech för att skapa en stark region inom medic...

  Läs mer och se filmen

 • Marinenergi - en viktig del av en lösning


  Johnn Andersson Västsverige
  - Vårt ohållbara fosilbaserade energisystem ger upphov till enorma globala miljö- och samhällsutmaningar. Marinenergi kan bli en viktig del...

  Läs mer och se filmen

 • REX - skapar förutsättningar för företag att nå exportmarknader


  Bengt Malmberg, projektledare Skåne-Blekinge
  REX, Regional Exportsamverkan, är ett EU-projekt i Skåne-Blekinge som hjälper små och medelstora företag att bygga nätverk och skapa kon...

  Läs mer och se filmen

Senast ändrad
17 december 2013 09:37

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här