Tillväxtverkets logotyp
EU-program - En investering för framtiden!

Konkreta resultat

Här presenterar vi konkreta resultat från projekt och företag. Projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden - ett bidrag till utveckling och tillväxt i Sverige, över landsgränser och i regioner.

Artiklar med konkreta resultat

 • Var energisnål, det lönar sig


  Företag som skaffar sig kunskap och redskap för att minska sin energikostnad kan tjäna både pengar och goodwill. Det visar ett EU-projekt i Norrbotten...
  Läs artikeln

 • Energifrågor viktiga för tillväxt


  Universitet, kommuner och näringsliv samarbetar i Norrbotten och Västerbotten för att skapa förutsättningar för en miljödriven näringslivsutveckling. ...
  Läs artikeln


Filmade exempel

 • NovaMedTech - ett kluster för medicinsk teknik


  Bengt Nielsen Östra Mellansverige
  Linköpings universitet arbetar tillsammans med andra aktörer inom EU-projektet NovaMedTech för att skapa en stark region inom medic...

  Läs mer och se filmen

 • Marinenergi - en viktig del av en lösning


  Johnn Andersson Västsverige
  - Vårt ohållbara fosilbaserade energisystem ger upphov till enorma globala miljö- och samhällsutmaningar. Marinenergi kan bli en viktig del...

  Läs mer och se filmen

 • REX - skapar förutsättningar för företag att nå exportmarknader


  Bengt Malmberg, projektledare Skåne-Blekinge
  REX, Regional Exportsamverkan, är ett EU-projekt i Skåne-Blekinge som hjälper små och medelstora företag att bygga nätverk och skapa kon...

  Läs mer och se filmen

Senast ändrad
17 december 2013 09:37

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här