Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Företagare med utländsk bakgrund

Hela 81 procent av företagarna som har utländsk bakgrund uppger att de vill växa om möjligheten finns. Motsvarande siffra bland företagare med svensk bakgrund är 72 procent.

Särskilt stor är skillnaden mellan de som uppger att de vill att företaget ska öka både sin omsättning och antal anställda. 53 procent av företagarna med utländsk bakgrund uppger att de vill detta jämfört med 38 procent av företagarna med svensk bakgrund.

Småföretagare med utländsk bakgrund får oftare avslag när de söker finansiering

Bland de som uppger att de sökt finansiellt stöd de senaste tre åren är andelen som sökt men inte beviljats medel avsevärt högre bland företagen som drivs av personer med utländsk bakgrund än motsvarande andel bland företagen som drivs av personer med svensk bakgrund. Detta gäller inom alla tre undersökta områden: lån och krediter, statligt stöd eller bidrag samt externt ägarkapital.

Senast ändrad
9 januari 2014 11:08

Företagare med utländsk bakgrund

Vart åttonde småföretag i Sverige drivs av företagare med utländsk bakgrund. Denna broschyr presenterar fakta om företagen. I vilka branscher och regioner är företagare med utländsk bakgrund verksamma? Vill de låta sina företag växa? Vilka hinder för tillväxt upplever de?

Faktaunderlaget bygger på enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet 2011.