Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Om undersökningen

Företagens villkor och verklighet 2011 är den fjärde upplagan av en av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar riktad till små och medelstora företag.

Företagens villkor och verklighet 2014

Arbetet med nästa upplaga av undersökningen är nu igång. Under vecka 48 skickades enkäter ut till 31 500 små och medelstora företag (0-249 anställda).

De tre tidigare undersökningarna som genomfördes år 2002, 2005 och 2008, har visat att det finns en stor efterfrågan från företagare, myndigheter och beslutsfattare att fördjupa sin kunskap om hur små och medelstora företag ser på hinder och möjligheter för tillväxt.

Undersökningen en bra grund

Kunskapen från Företagens villkor och verklighet 2011 utgör en bra grund för utformandet av nya policyprogram som syftar till att stimulera framväxten av nya företag samt för åtgärder att öka tillväxtmöjligheterna i redan befintliga företag. Vår förhoppning är att undersökningen kan bidra till en näringspolitik som möter företagens behov och utmaningar.

Stratifierat urval

Undersökningens resultat ger möjlighet att göra differentierade studier och analyser av företagsbeståndet. Den kan exempelvis ge svar på frågor gällande vilka branscher som är de mest kvinnodominerande samt om småföretagare upplever brist på möjligheter till lån som ett tillväxthinder.

Utifrån resultatet av Företagens villkor och verklighet 2011 har Tillväxtverket tagit fram tre temapublikationer om tillväxthinder och tillväxtmöjligheter, internationalisering samt regional utveckling.

Utifrån undersökningen tar Tillväxtverket även fram faktafoldrar om till exempel Kvinnors företagande eller Offentlig upphandling.

Vill du veta mer?

All statistik som tas fram från undersökningen kommer att presenteras här under Fakta och statistik. Vill du veta mer i detalj hur undersökningen är upplagd kan du läsa mer om detta i Dokumentations- och svarsöversikten, som du hittar till höger på denna sida. Har du ytterligare frågor angående bearbetningar eller temapublikationerna kontakta:

Jonnie Nordensky
Telefon: 08-681 96 18

Senast ändrad
2 december 2013 07:14
Dokumentations- och svarsöversikt

Publikationen syftar till att ge en översikt av undersökningens innehåll och hur svaren i enkäten fördelats. Den ska också fungera som ett underlag för vidare bearbetningar och analyser av resultaten från undersökningen.  

Ladda hem publikationen Företagens villkor och verklighet 2011 - Dokumentation och svarsöversiktlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tempo Nr 4 2011

Läs mer om undersökningen "Företagens villkor och verklighet" - en undersökning med unika möjligheter.
Ladda ner Tempo nr 4, 2011PDF