Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Regionala resultat från undersökningen

På denna sida hittar du regionala resultat på länsnivå från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011. Hittills har vi tagit fram resultat om hur företagen i olika län ser tillväxtmöjligheter, tillväxthinder och internationalisering.

Undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011 är stratifierad på bland annat län. Detta gör det möjligt att ta fram och presentera en mängd data om hur små och medelstora företag i olika län ser på olika frågor som till exempel vilja att växa, export och import.

Utöver de länsvisa resultat som du hittar länkar till på denna sida, finns det även resultat på länsnivå i de tematiska faktafoldrar baserade på Företagens villkor och verklighet2011 som tagits fram.

Länsvisa resultat - Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder

Länsvisa resultat - Internationalisering

Länsvisa resultat - Kvinnors företagande (i högerspalten)

Senast ändrad
10 januari 2014 08:20
Temapublikationer

Här kan du beställa de temarapporter som tas fram baserat på resultat från undersökningen.

Webbseminarier

Se på våra webbseminarier där temapublikationerna presenteras.

Gå till våra webbseminarier om Företagens villkor och verklighet