Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Regionala resultat

Tillväxtverkets enkätundersökning - Företagens villkor och verklighet 2011 — visar att tillväxtviljan i de svenska små och medelstora företagen är god. Samtidigt upplever dock många av dessa företag att det finns stora tillväxthinder.

Nästan tre fjärdedelar av småföretagen vill växa. Denna andel har legat på en relativt stabil nivå kring 72-77 procent i undersökningarna från 2005, 2008 och 2011. Ungefär 19 000 små och medelstora företag har besvarat enkäten och svaren kan brytas på bland annat storlek, bransch, region och företagsledarens kön och bakgrund.

Hur ser det då ut i olika regioner?

Resultaten tyder på att det finns skillnader mellan Sveriges olika regioner avseende företagens attityder till tillväxt och förutsättningar för att bedriva verksamhet. Här finner ni regionala nedbrytningar av materialet i förhållande till riksgenomsnittet på frågor rörande företagens tillväxtvilja, upplevda tillväxthinder, samt företagssamverkan och innovation.

Till vänster kan du se resultaten uppdelat på region. Här kan du ladda hem statistik för alla regioner i en fil.ZIP

Senast ändrad
20 november 2013 08:30
Temapublikationer

Här kan du beställa de temarapporter som tas fram baserat på resultat från undersökningen.

Webbseminarier

Se på våra webbseminarier där temapublikationerna presenteras.

Gå till våra webbseminarier om Företagens villkor och verklighet