Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Besöksmål och sevärdheter

Syftet med Tillväxtverkets besöksmålsdatabas är att kunna analysera förändringar av olika besöksmålskategorier över tiden och därmed fånga förändringar i preferenser och beteenden.

Statistiken produceras av Resurs AB på uppdrag av Tillväxtverket. Uppgifterna i databasen baseras huvudsakligen på sammanställda data från de regionala turistorganisationerna.  

Uppgifter om andelen tillresta besökare i databasen, som per definition utgör en del av turismen, är svåra att samla in och andelen tillresta besökare varierar därför kraftigt beroende på typ av besöksmål.

Besöksmål i Sverige - analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till 2008

Tillväxtverket har med besöksmålsdatabasen som grund låtit genomföra en omfattande analys av besöksutvecklingen och dess förändring över tid vid olika typer av besöksmål och i olika delar av landet, under en period av tio år.
 
Resultatet visar att mellan 1998 och 2008 ökade antalet besök med över 50 procent från 90 miljoner till 140 miljoner. Ökningen beror dels på en kraftig ökning av antalet besöksmål men även på att antalet besök per besöksmål ökat. Aktiviteter, som domineras av bad- och liftanläggningar, är den största kategorin. Evenemang tillhör också en av de större kategorierna.

Ladda hem/beställ Rapport 0078 - Besöksmål i Sverige...länk till annan webbplats

Senast ändrad
8 maj 2013 10:20