Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Boende- och inkvarteringsstatistik

Den officiella turiststatistiken utgörs i dagsläget av inkvarteringsstatistik, det vill säga statistik från kommersiella boendeanläggningar

Infografik över turiståret 2013.

Klicka på bilden för att se den större.

Inkvarteringsstatistiken omfattar boende på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL).

Den visar bland annat antal gästnätter, gästens nationalitet, genomsnittlig rumsintäkt, beläggningsgrad och utveckling i olika delar av Sverige. Statistiken produceras på Tillväxtverkets uppdrag av Statistiska centralbyrån (SCB).

Informationsmaterial och sammanställningar

Baserat på preliminära inkvarteringsdata publiceras dels en års-och dels en sommarsammanställning. De två senast publicerade sammanställningarna finns nedan:

Årssammanställning 2013

Turiståret 2013: Trots svag konjunktur i Europa växer den utländska turismen i Sverige. Antalet övernattningar i Sverige ökade i fjol med 2,1 procent, från 52,7 till 53,8 miljoner. Den starkaste ökningen visar övernattningar från de utomeuropeiska marknaderna, som steg med 5,3 procent.

Läs pressmeddelandet om turiståret 2013

Ladda ner infografiken för turiståret 2013 som pdfPDF

Säsongssammanställning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF InfoGSommarturismen2013_TV.pdföppnas i nytt fönster
PDF Sommarturismen2013_TV_SV.pdföppnas i nytt fönster

Klicka på bilden för större format.

Fakta om svensk turism

I den årliga rapporten "Fakta om svensk turism" baseras en stor del av informationen om den inhemska och den inkommande turismen på slutliga inkvarteringsdata.

Ladda hem eller beställ Fakta om svensk turism 2012länk till annan webbplats

Gör egna tabeller i Statistikdatabasen

Sedan maj 2013 finns inkvarteringsstatistiken tillgänglig via en statistikdatabas. Statistikdatabasen är tillgänglig utan kostnad och nås via länken nedan.

Vid uttag ur Statistikdatabasen skapas tabeller utifrån de val som användaren gör, till exempel marknad/land och tidsintervall.

Resultatet presenteras i form av en flexibel tabell som kan sorteras och vändas. Uttagen från statistikdatabasen kan även laddas ned i olika format för fortsatt bearbetning och analys av statistiken.

Uttag av data på lokal/kommunal nivå kan på grund av sekretessbestämmelserna inte göras i Statistikdatabasen. Beställning av data på denna nivå kan göras direkt hos SCB, se nedan.

Ange källa vid publicering

Vid publicering av inkvarteringsdata hämtade från SCB och Statistikdatabasen ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa.

Länk till Statistikdatabasen

Under rubriken "Gör dina egna tabeller i Statistikdatabasen" går det att välja uttag av årsdata, med slutlig statistik eller månadsdata, med preliminär statistik.

Statistikdatabasen - länk till SCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Månads- och årsrapporter och statistikpaket

På Tillväxtverkets uppdrag publicerar SCB även månads- och årsvis delar av inkvarteringsstatistiken i Statistiska meddelanden (SM).

Månads- och årsrapporter - länk till SCBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver denna publicering finns tillgång till ett antal statistikpaket, som har utvecklats och anpassats till olika användares behov.

Statistikpaketen, liksom enskilda tabeller där man fritt kan välja anläggningstyp, region (län, kommun eller fritt vald grupp av anläggningar), storleksgrupp med mera kan beställas hos SCB, se nedan.

SCB kan dessutom på beställning utföra specialbearbetningar av primärmaterialet, under förutsättning att sekretessbestämmelserna så tillåter.

SCB-Kontakt

SCB, Enheten för miljö och turism
Telefon: 08-506 944 40
E-post: inkvartering@scb.se

Senast ändrad
7 februari 2014 12:37

Peter Terpstra, turismanalytiker på Tillväxtverket, om den öppna databasen för inkvarteringsstatistik:

- Det är många som är beroende av den här statistiken och det här är en tjänst som har efterfrågats av våra intressenter. Förhoppningsvis leder detta till att kunskapen sprider sig ännu mer vilken i sin tur är till nytta för hela näringen. Den här databasen ska underlätta både för oss, SCB och framförallt för användarna.