Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Indelningen i FA-regioner underlättar jämförelser

FA-regionen är den "vardagsregion" som flest människor berörs av genom dagliga resor till och från arbetet.  

Samtidigt är FA-regionen företagens huvudsakliga rekryteringsområde för arbetskraft.

FA-regionsindelningen är normativ till sin karaktär och avsedd att kunna gälla under cirka tio års tid. Därför lämpar sig FA-regionerna ofta väl för analyser och planering av framtida utvecklingsinsatser.

Regionfamiljer för jämförande analyser

Tillväxtverket använder begreppet regionfamiljer för att på ett meningsfullt sätt kunna jämföra en viss FA-region med andra FA-regioner. En regionfamilj består av FA-regioner som har likartade produktionsförutsättningar.

  

Senast ändrad
4 juli 2012 09:44