Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Företagens villkor och verklighet

Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning där ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor om vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid. 

Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan år 2002. I oktober 2014 presenterades de första resultaten från 2014 års undersökning. 

En rad rapporter med olika teman baserade på resultat från undersökningen presenteras under 2015. I Fakta och statistik hittar du även tidserier med resultat från undersökningen.

Temarapporter - Företagens villkor och verklighet:

Kunskap för näringslivsutveckling

Resultaten från undersökningen är viktiga för Tillväxtverket och andra aktörer som arbetar för att stärka det svenska näringslivet. Undersökningen kan användas för att utveckla metoder och verktyg för en framgångsrik politik som främjar näringslivet.

Ladda ner Företagens villkor och verklighet 2014länk till annan webbplats

Fakta om Företagens villkor och verklighet

  • Drygt 31 000 små och medelstora företag har kontaktats. Cirka 16 000 företag har besvarat enkäten. Svarfrekvensen är 52 procent.
  • Undersökningens resultat är representativa för cirka 350 000 företag.
  • Enkätundersökningen genomfördes under perioden november 2013 till mars 2014.
  • Undersökningen består av cirka 40 frågor med ett antal fördjupningar.
  • Undersökningen Företagens villkor och verklighet har tidigare genomförts 2002, 2005, 2008 och 2011.

Kontakt

E-post: Jan Persson
Analytiker
Telefon: 08-681 91 84

Senast ändrad
19 januari 2016 14:24

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket