Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Insatser för tillväxt

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft – genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.

Kvinna som sitter i en soffa och tittar in i kameran.

Näringslivsutveckling

Tillväxtverket arbetar för ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Det är en viktig förutsättning för tillväxten i Sverige.

Näringslivsutveckling

En vy över ett samhälle med många små hus vid havet.

Regional utveckling

Vi ska främja utvecklingskraften i alla delar av landet. Vi ska verka i den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder.

Regional utveckling

En florist som står i en blomsteraffär och binder blommor.

Företagsutveckling

Här hittar du några av våra pågående insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag.

Företagsutveckling

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket