Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp
Hand som skriver på ett papper.

Ansökningsomgångar

Nedan finns alla stöd från nationella program du kan söka just nu. Klicka vidare för att läsa mer om vem som kan söka och hur du söker.

Ansöka om EU-finansiering

eu.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du all information om aktuella EU-program för 2014-2020.

 • Sök senast 2016-11-22

  Stöd till kulturexport inom vissa kreativa näringar


  Stödet vänder sig till förlag, gallerier, agenter med flera inom litteratur och dramatik, scenkonst samt bild- och formkonst. Stödet gäller för vissa kostnader i samband med mässor, festivaler, biennaler och andra branschspecifika mötesplatser i och utanför Sverige.
  Ansök till: Stöd till kulturexport inom vissa kreativa näringar
 • Sök senast 2016-10-25

  Horisont 2020 - Fast Track To Innovation


  Fast Track to Innovation (FTI) är ett pilotinitiativ inom EU:s ramforskningsprogram Horisont 2020. FTI syftar till att snabba på marknadsintroduktionen av avancerade idéer i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller.
  Ansök till: Horisont 2020 - Fast Track To Innovation
 • Sök senast 2016-03-18

  Planeringsbidrag och stöd till demonstrationsprojekt inom Demo Miljö


  Demo Miljö ska bidra till att förbättra fattiga människors levnadsvillkor, hälsa och anpassningsförmåga i elva av Sidas samarbetsländer. Detta ska göras genom utvecklad kunskap, och stärkta partnerskap inom miljöteknik som minskar negativ miljö- och klimatpåverkan i samarbetsländerna.
  Ansök till: Planeringsbidrag och stöd till demonstrationsprojekt inom Demo Miljö
 • Sök senast 2016-03-31

  Transportbidrag


  Transportbidraget ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har.
  Ansök till: Transportbidrag
 • Sök senast 2016-12-31

  Regionalt investeringsstöd


  Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.
  Ansök till: Regionalt investeringsstöd
 • Sök senast 2016-12-31

  Regionalt bidrag för företagsutveckling


  Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och  landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Du ansöker om bidraget hos länstyrelsen/regionförbundet.
  Ansök till: Regionalt bidrag för företagsutveckling

Prenumerera via RSS

Prenumerera på ansökningsomgångar via RSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Obs! Länken fungerar endast i Firefox.

Senast ändrad
19 januari 2016 14:18

Prenumerera på ansökningsomgångar

Vlll du få ett mejl när en ny ansökningsomgång öppnar fyller du i din e-postadress nedan.

Information för dig som är eller vill bli företagare

samlar vi på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Startlinjen
Ring Startlinjen med frågor om att starta företag: 020-35 10 10.

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Tillväxtverkets webbar

 • Regionutmaningen
 • Sofisam
 • Swedish Cleantech
 • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.