Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp
Hand som skriver på ett papper.

Ansökningsomgångar

Nedan finns alla stöd från nationella program du kan söka just nu. Klicka vidare för att läsa mer om vem som kan söka och hur du söker.

Ansöka om EU-finansiering

eu.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du all information om aktuella EU-program för 2014-2020.

 • Sök senast 2015-11-16

  Internationaliseringskompetens - Utvecklingsinsatser för förberedande internationalisering


  Insatsen har fokus på kommersialiseringsskeden där små företag behöver utveckla och anpassa sina strategier och affärsmodeller inför en ny eller förändrad satsning på internationella marknader.
  Ansök till: Internationaliseringskompetens - Utvecklingsinsatser för förberedande internationalisering
 • Sök senast 2015-11-20

  Förstudie om ökad samverkan mellan konstellationer i olika regioner


  Syftet är ökad samverkan mellan forsknings- och innovationsaktörer i olika regioner. Förstudien ska förbereda och mobilisera inför en fullständig ansökningsomgång inom ramen för det Nationella regionalfondsprogrammet - Tematiskt mål 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation.
  Ansök till: Förstudie om ökad samverkan mellan konstellationer i olika regioner
 • Sök senast 2015-10-16

  Öppna upp! Företagande och regional tillväxt på lika villkor


  Anser du att mångfald och jämställdhet bidrar till konkurrenskraftiga organisationer, innovativa företag och hållbar tillväxt? Då kan du ansöka om medel hos Tillväxtverket för att driva ett pilotprojekt.
  Ansök till: Öppna upp! Företagande och regional tillväxt på lika villkor
 • Sök senast 2015-10-30

  BSR Innovation Express – utlysning för internationalisering av SMF genom klusterinitiativ


  Innovation Express är en transnationell utlysning som stödjer internationalisering av små och medelstora företag (SMF) genom klusterinitiativ och innovationsmiljöer. Utlysningen är finansierad av ett antal nationella myndigheter och ministerier där Tillväxtverket finansierar den svenska insatsen.
  Ansök till: BSR Innovation Express – utlysning för internationalisering av SMF genom klusterinitiativ
 • Sök senast 2016-03-31

  Transportbidrag


  Transportbidraget ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har.
  Ansök till: Transportbidrag
 • Sök senast 2015-12-01

  Horisont 2020 - Fast Track To Innovation


  Fast Track to Innovation (FTI) är ett pilotinitiativ inom EU:s ramforskningsprogram Horisont 2020. FTI syftar till att snabba på marknadsintroduktionen av avancerade idéer i form av nya produkter, processer, tjänster och affärsmodeller.
  Ansök till: Horisont 2020 - Fast Track To Innovation
 • Sök senast 2016-11-01

  Regionala kompetensplattformar


  Om ni har regeringens uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar, då kan ni söka projektmedel för att delfinansiera ert utvecklingsarbete hos oss. Nu startar ansökningsomgång 3.
  Ansök till: Regionala kompetensplattformar
 • Sök senast 2015-12-31

  Regionalt investeringsstöd


  Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.
  Ansök till: Regionalt investeringsstöd
 • Sök senast 2015-12-30

  Regionalt bidrag för företagsutveckling


  Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och  landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Du ansöker om bidraget hos länstyrelsen/regionförbundet.
  Ansök till: Regionalt bidrag för företagsutveckling

Prenumerera via RSS

Prenumerera på ansökningsomgångar via RSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Obs! Länken fungerar endast i Firefox.

Senast ändrad
10 juni 2015 14:23

Prenumerera på ansökningsomgångar

Vlll du få ett mejl när en ny ansökningsomgång öppnar fyller du i din e-postadress nedan.

Information för dig som är eller vill bli företagare

samlar vi på verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Startlinjen
Ring Startlinjen med frågor om att starta företag: 020-35 10 10.

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Tillväxtverkets webbar

Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.