Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Jag vill ansöka om stöd

Nedan finns alla stöd du kan söka just nu. Klicka vidare för att läsa mer om vem som kan söka och hur du söker.

Prenumerera på ansökningsomgångar

Vlll du få ett mejl när en ny ansökningsomgång öppnar fyller du i din e-postadress nedan.

 • Sök senast 2014-11-21

  Utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete


  Syftet är att ge små företag möjlighet att utveckla ett mer strategiskt styrelsearbete för att skapa bättre förutsättningar för affärsutveckling. Insatserna ska vara kompetenshöjande, stötta nyskapande arbetssätt och metoder. De ska leda till ny ökad kunskap hos såväl små företag som organisationer som arbetar med företags- och affärsutveckling.

  Ansök till: Utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete
 • Sök senast 2016-11-01

  Regionala kompetensplattformar


  Om ni har regeringens uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar, då kan ni söka projektmedel för att delfinansiera ert utvecklingsarbete hos oss. Nu startar ansökningsomgång 3.

  Ansök till: Regionala kompetensplattformar
 • Sök senast 2015-03-31

  Transportbidrag


  Transportbidraget ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har.

  Ansök till: Transportbidrag
 • Sök senast 2014-10-31

  BSR Innovation Express – utlysning för internationalisering av SMF genom klusterinitiativ


  Innovation Express är en transnationell utlysning som stödjer internationalisering av små och medelstora företag (SMF) genom klusterinitiativ och företagsnätverk. Utlysningen är finansierad av ett antal nationella myndigheter och ministerier där Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Tillväxtverket och VINNOVA finansierar den svenska insatsen.

  Ansök till: BSR Innovation Express – utlysning för internationalisering av SMF genom klusterinitiativ
 • Sök senast 2014-12-17

  SMF-instrumentet i Horisont 2020


  Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014 till och med 2020 med en budget på runt 80 miljarder euro.

  Ansök till: SMF-instrumentet i Horisont 2020
 • Sök senast 2014-10-31

  Ansök om samhandling vid stora investeringar


  Hur kan kommuner, regioner och andra aktörer arbeta tillsammans för att få ut det bästa möjliga för den lokala och regionala ekonomin? Har ni någon idé som er kommun eller regionalt tillväxtansvariga organisation vill förverkliga kan ni göra detta tillsammans med oss.

  Ansök till: Ansök om samhandling vid stora investeringar
 • Sök senast 2014-10-31

  Leverantörsprogram för fordonsindustrin 2013-2014


  Syfte och inriktning är att stärka fordonsunderleverantörernas internationella konkurrenskraft genom att stödja insatser inom produktutveckling, internationalisering och strategisk utveckling.

  Ansök till: Leverantörsprogram för fordonsindustrin 2013-2014
 • Sök senast 2015-12-31

  Regionalt investeringsstöd


  Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Då kanske regionalt investeringsstöd kan delfinansiera era investeringar eller lönekostnader. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader, maskiner, lönekostnader till följd av en investering, utbildning och konsulttjänster.

  Ansök till: Regionalt investeringsstöd
 • Sök senast 2015-12-30

  Regionalt bidrag för företagsutveckling


  Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och  landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Vad som räknas som landsbygd respektive glesbygd fastställs av länsstyrelserna. Du ansöker om bidraget hos länstyrelsen/regionförbundet.

  Ansök till: Regionalt bidrag för företagsutveckling
Senast ändrad
18 september 2014 10:59

Fler insatser för dig som är företagare

verksamt.se
Webbplatsen verksamt.se är till för dig som driver eller vill starta företag. Här hittar du information, andra finansieringsaktörer, verktyg och e-tjänster från flera myndigheter på ett ställe.
Gå till verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Startlinjen
Ring till telefontjänsten Startlinjen om du har frågor om att starta företag: 020-35 10 10.

Ansöka om EU-stöd

Du som ingår i ett projekt och vill veta mera om hur ni ansöker om EU-stöd, hittar information på Tillväxtverkets EU-program.

Gå till eu.tillvaxtverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster