Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Fler och växande företag

Tillväxtverket arbetar för att nya företag startas och att fler företag växer. Det är en viktig förutsättning för hög tillväxt i Sverige.

På dessa sidor kan du läsa om alla insatser vi driver för att stödja företag. Du kan läsa om lyckade projekt och ta del av den kunskap vi samlat in.

Tillväxtverket har i uppdrag att utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag. I vårt arbete tar vi också hänsyn till kvinnors och mäns entreprenörskap och företagande, samt verkar för att fler och växande företag utvecklas i alla delar av landet.

Tillväxtverket ska...

  • stödja företag i utvecklingsfas och stärka miljöer som gynnar företag som vill växa.
  • uppmuntra positiva attityder till att starta och driva företag och lyfta fram goda förebilder.
  • ägna särskild uppmärksamhet åt grupper där andelen som driver företag är låg.
  • bidra till att minska arbetslöshet och utanförskap för att få en tillväxt som är hållbar även ur ett socialt perspektiv.

Fler företag med innovativa idéer

I framtiden behöver fler företag bygga på innovativa idéer som kommersialiseras. Innovationer är en grund för fler växande företag och en förutsättning för hög och ökande internationell konkurrenskraft.

Att fler startar eget ger ökad kraft i ekonomin och förnyelse av näringslivet.

Senast ändrad
20 november 2014 10:52

Visste du att...

305 företag fick 2012 ekonomiskt stöd för att utveckla en vara/tjänst via Produktutvecklingsprogrammet.

Drygt 80 procent av företagen som fick del av programmet mellan 2007 och 2010 har förbättrat sin marknadsposition.

Under 2012 genomfördes 1 670 registrerade besök i skolor och på mötesplatser där ambassadörer för kvinnors företagande berättade om sina erfarenheter som företagare.