Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Näringslivsutveckling

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Vi vill se fler företag som vill, kan och vågar. Här hittar du några av våra pågående insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag.

Två kvinnor som arbetar koncetrerat vid ett ritbord.

Främja kvinnnors företagande

Främja kvinnors företagande syftar till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.
Främja kvinnors företagande

Folkmassa på gågata i en stad.

Besöksnäringen

Sverige ska ha en hög attraktionskraft och en långsiktig konkurrenskraftig turistnäring. Vi främjar turistföretagande genom samverkan kunskapsspridning och projektsatsningar.
Besöksnäringen

Kvinna med färglada krokar.

Kulturella och kreativa näringar

Vårt arbete för kulturella och kreativa näringar ska genom dialog och samverkan bidra till bättre förutsättningar för företagen inom den kulturella och kreativa sektorn.
Kulturella och kreativa näringar

Kvinna och man i ett rum där man jobbar kreativt tillsammans.

Samhällsentreprenörskap och social företag

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer syftar till att synliggöra och sprida kunskap om socialt företagande och dess möjligheter för affärsidéer.
Samhällsentreprenörskap

Två studenter löser studeuppgifter tillsammans.

Entreprenörskap i högre utbildning

Ett mer entreprenöriellt förhållningssätt underlättar samverkan med en föränderlig omvärld och skapar nya värden för både akademi, näringsliv och samhället i stort.
Entreprenörskap i högre utbildning

Glad man med utländska bakgrund.

Företagare med utländsk bakgrund

Vart åttonde småföretag drivs av en person med utländsk bakgrund. De företagen får allt större betydelse för sysselsättningen och tillväxten i svensk ekonomi.
Företagare med utländsk bakgrund

Kooperativ utveckling

Att dela arbete och ansvar med andra är kärnan i de kooperativa värderingarna. Vi främjar kooperativ utveckling främst genom att stödja Coompanion.
Kooperativ utveckling

Två personer håller i en jordglob. Affärsutveckling.

Affärsutveckling

I en global konkurrens krävs förnyelse av verksamheten. Det kan handla om att utveckla nya varor och tjänster, höja kompetensen eller bredda sin marknad.
Affärsutveckling

Man och kvinna jobbar tillsammans.

Förenkling för företag

Tillväxtverket samordnar och utvecklar förenklingsarbetet tillsammans med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv.
Enklare regler

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket