Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Stora Turismpriset

Priset ges till föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet som har bidragit till att utveckla turismen i Sverige.

Turistchefen nominerar en kandidat

2012 ändrades nomineringsförfarandet till Stora Turismpriset. Upplägget innebär att turistchefen i respektive län erbjuds att delta genom att nominera en kandidat per län. Hur nomineringsförfarandet ska gå tillväga bestämmer varje län själv över. Det är tillåtet att nominera samma kandidat igen.

Priset kan gå till företag, organisation eller institution med förankring i länet.

Varje nominerad länskandidat får 10 000 kronor och den nationella vinnaren får 100 000 kronor. Priset kan gå till företag, organisation eller institution med förankring i länet.

Tidplan

  • Torsdagen den 18 augusti  - Sista dag för information till Stiftelsen om vilken kandidat länet nominerat.
  • September - Stiftelsens styrelse gör en sammanvägning av kriterierna och fattar beslut om vinnare av Stora Turismpriset vid styrelsemöte.
  • 18 oktober  - Prisutdelning på Stora Tilllväxtdagen i Stockholm.

Stora Tillväxtdagen 2016

Stora Turismprisets tidigare pristagare

För 23:a året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman, ut Stora Turismpriset.

Senast ändrad
15 juni 2016 13:21

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket