Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tidigare demo-miljö projekt

Pelletsspisar till Afrika, vattenrening i Kina, rutten frukt som blir till biogas i Indonesien och små plastdunkar som renar vatten i Mali. Här hittar du projekt som fått stöd av programmet DemoMiljö.

Pellets för spisar ger stora vinster

Att elda med ved och träkol är ett globalt problem, i dag är det nästan 4 miljoner människor som dör av den farliga röken.

Se filmen och läs om projektet Pellets för sprisar ger stora vinster

Svensk vattenreningsteknik skapar möjligheter i Kina

Kina har ett stort behov av svenska systemlösningar och produkter med en ny och effektiv teknik för att klara de stora miljöproblem som de står inför. Möt Wallenius Water som etablerat sig på den kinesiska marknaden med sin satsning på kemikaliefri vattenrening har. Deras teknik innebär en minskad användning av grundvattnet med 90%.

Svensk plastdunk renar vatten i Afrika

Den ser ut som en vanlig svart plastdunk. Men med hjälp av solen räddar den liv. Bristen på rent vatten är ett problem i många länder. Fattiga människor blir sjuka och dör av smutsigt vatten. Solvatten är en svensk miljöuppfinning som testas i afrikanska Mali. Plastdunken rymmer elva liter och är anpassad för ett hushåll.

Solvärmen renar

Dunken fylls med smutsigt vatten och läggs i solen för att bli varm. När vattnet når en temperatur över 55 grader renas det genom en kombination av pastörisering, uppvärmning och naturlig uv-rening. Enligt David Wadström på Solvatten AB klarar dunken att rena vattnet från såväl bakterier och virus som parasiter.

Några flickor provar uppfinningen solvatten som ser ut som en avancerad vattendunk.

Bild: Solvatten

Solvatten

Solvatten är en uppfinnig för vattenrening via solljus. UV-strålarna dödar de farliga mikroroganismerna, som bakterier, virus och parasiter i vatten. Vattnet blir drickbart och värms upp. Företaget Solvatten AB var den svenska leverantören till demonstrationsprojektet som fick stöd från DemoMiljö 2012. Projektet genomfördes tillsammans med samarbetsparter i Mali.

Demonstrationsprojekt i Uganda

DemoMiljö har beviljat stöd till ett demonstrationsprojekt där det svenska konsultbolaget Renetech är leverantör. Projektet genomförs tillsammans med samarbetsparter i Uganda under 2012-2013. Samarbetet bidrar till minskad avskogning och därmed förbättrad miljö och effektivare fattigdomsbekämpning.

Senast ändrad
19 januari 2016 14:22

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket