Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Glad man med utländsk bakgrund. Företagare med utländsk bakgrund.

Företagare med utländsk bakgrund - ta till vara kraften!

Småföretagen som drivs av företagare med utländsk bakgrund får allt större betydelse för sysselsättningen och tillväxten i svensk ekonomi.

Vart åttonde småföretag drivs av en person med utländsk bakgrund. Bland unga företagare (upp till och med 30 år) drivs en femtedel av företagen av personer med utländsk bakgrund.

Det finns goda möjligheter till ökat företagande hos befolkningen med utländsk bakgrund. Inställningen till eget företagarande är positiv och viljan att låta sitt företag växa är utbredd bland dem som är verksamma som företagare.

Senast ändrad
26 januari 2016 08:39

Kontakt

Antonio Tolj

Programansvarig
E-post: Antonio Tolj
Telefon: 08-681 65 99

Vukica Bosnjak

Programmedarbetare
E-post: Vukica Bosnjak
Telefon: 08-681 92 25

Vem har utländsk bakgrund?

Den som är född utomlands eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands anses ha utländsk bakgrund.

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket