Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Två kvinnor arbetar tillsammans med en uppgift. Främja kvinnors företagande.

Främja kvinnors företagande

Förutsättningarna för företagande är inte lika för kvinnor och män som vill starta, driva, leda och utveckla företag. Tillväxtverket arbetade därför på regeringens uppdrag med programmet Främja kvinnors företagande 2007-2014.

I korthet handlade programmet om att:

 • göra nytta genom att göra affärsutveckling mer tillgängligför kvinnor som ville utveckla sina företag, starta företag eller utveckla en idé.
 • göra kvinnors företagande och ledarskap mer möjligt
  nu och i framtiden, till exempel genom att utveckla entreprenörskapet vid universitet och högskolor och sprida Golden Rules of Leadership.
 • göra kvinnors företagande och dess betydelse för näringslivet mer synligt, till exempel genom ambassadörerna för kvinnors företagande som bidrog till att förändra bilden av företag och företagare samt arbete med fakta, statistik och kunskap om kvinnors företagande.

Syftet med programmet Främja kvinnors företagande var att:

 • skapa tillväxt, konkurrenskraft och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor
 • i samråd med företagsfrämjande aktörer och myndigheter ta fram en nationell strategi för hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande insatser på lika villkor

Läs programmets slutrapportPDF som lämnades till regeringen den 15 april 2015.

Ta även del av resultat och lärdomar från åtta års arbete med att främja kvinnors företagandePDF

Här hittar du resultat och lärdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från alla insatser inom programmet Främja kvinnors företagande


Statistik om nyföretagande och tillväxtvilja

Regionutmaningen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ger dig en bild av hur företagandet ser ut i Sverige och i de enskilda länen. Du kan ta reda på hur stor andel av de nya företagen som startas av kvinnor respektive män och i vilka branscher kvinnor och män startar flest företag. Du får också veta mer om företagarnas vilja att låta företagen växa. 

Öppna upp för likvärdiga villkor

Strategin lanserades på konferensen ” Öppna upp - en konferens om företagande på lika villkor”,  den 12 mars. Här kan du se klipp från konferensen.

Bilder från konferensen Öppna upp!

Senast ändrad
18 mars 2016 09:16

Kontakt

GunillaThorstensson


E-post: Gunilla Thorstensson
Telefon: 08-681 65 87

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

 • Regionutmaningen
 • Sofisam
 • Swedish Cleantech
 • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket