Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

LimeparkMenu: Sidan http://www.tillvaxtverket.se/arkiv/kvinnorsforetagandeavpubliceradesidor/affarsochinnovationsutvecklingsprogram/utvecklingsprogramforforetagare.4.6a7dfe9a134cd71cae1800014130.html har felaktigt metadatavärde i "meny". Värdet måste vara en sida högre upp i hierarkin än sidan självt.

Regionala utvecklingsprogram för företagare

Tillväxtverket finansierade affärs- och innovationsutvecklingprojekt som drevs av regioner i hela  i Sverige  . Projekten riktade sig till företag som drevs av kvinnor och till kvinnor som ville starta företag.

Sedan 2011 har Tillväxtverket finasierat fler än 450 affärsutvecklingsprogram i  regioner över hela landet.  Kvinnor som driver företag eller vill starta företag fick till exempel coachning, rådgivning och nätverk för att utveckla sina företag eller företagsidéer. Programmen hade olika inriktningar och handlade bland annat om kommersialisering av innovationer, affärsinriktad IT och export..

Avslutade affärsutvecklingsinsatser

Här kan du ta del av avslutade utvecklingsprogram.
Se utvecklingsprogram 2010
Se utvecklingsprogram 2007-2009

Senast ändrad
4 februari 2015 10:23

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket