Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Regionala utvecklingsprogram för företagare

Det finns omkring 225 program inom affärs- och innovationsutveckling i Sverige, som vänder sig till företag som drivs av kvinnor. En del program vänder sig även till kvinnor som vill starta företag.

Regionerna har hittills beviljat medel till omkring 225 utvecklingsrogram över hela landet där kvinnor som driver företag eller vill starta företag kan få tillgång till t ex coachning, rådgivning och nätverk för att utveckla sina företag eller företagsidéer. Programmen har olika inriktningar och handlar bland annat om kommersialisering av innovationer, affärsinriktad IT och export.

Vill du delta i något av utvecklingsprogrammen?

Klicka på ditt län i vänstermenyn, så ser du en lista på aktuella program med kontaktuppgifter till projektledaren.

Affärsutveckling inom gröna näringar

Tillväxtverket har upphandlat affärsutvecklingsinsatser inom gröna näringar. Insatserna riktas till småföretag som drivs eller ägs av kvinnor.

Syftet är att skapa förutsättningar för företag att utveckla konkurrenskraftiga verksamheter där man vidareförädlar varor och/eller tjänster inom jordbruk, skogsbruk, trädgård eller renskötsel. Det kan till exempel handla om landsbygdsturism, grön omsorg, utbildning, fritids- eller kulturaktiviteter eller annan förädling av varor och tjänster som har sin grund i de gröna näringarna.

Tillväxtverket subventionerar deltagaravgifterna i samtliga utvecklingsprogram. Om du är intresserad av att delta i något program, ta kontakt med projektledaren för respektive utvecklingsprogram.

Läs mer om affärsutvecklingsprogrammenöppnas i nytt fönster

Avslutade affärsutvecklingsinsatser

Här kan du ta del av avslutade utvecklingsprogram.
Se utvecklingsprogram 2010
Se utvecklingsprogram 2007-2009

Senast ändrad
4 mars 2014 14:20