Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Utvecklingscheckar - tjänster, arbetssätt och varor till små företag i vård och omsorg

Programmet "Utvecklingscheckar - vård och omsorg" har gett små företag inom vård och omsorg möjlighet att utveckla en ny eller en befintlig tjänst/vara eller ett nytt arbetssätt. Programmet är avslutat.

Programmet omfattade 24,5 miljoner kronor under perioden 2011-2013 och genomfördes i samarbete med 4 stycken lokala partnerskap, där företrädare från det lokala främjandesystemet ingår. Partnerskapens roll har varit att informera om programmet, att vägleda företagen i utvecklingsinsatsen och att bistå i företagens ansökan om stöd.

Checkar för extern kompetens

Företagen har kunnat söka mellan 10 000-25 000 (utan krav på medfinansiering) och 50 000-350 000 ( med 30% krav på medfinansiering). Checken har varit ett direkt företagsstöd för att ta in extern kompetens, för att utveckla nya tjänster, processer, arbetssätt eller varor.

15,3 miljoner till 163 företag

Totalt 15,3 miljoner fördelat på 173 checkar har gått till 163 företag. Företagen har haft stor nytta av utvecklingscheckarna som främst används för extern specialistkompetens av olika slag. Ramböll, som utvärderat insatsen anser att genomförandet varit effektivt och lett till ökad kunskap inom det företagsfrämjande systemet om företagarnas behov.

Efterfrågan hög

Efterfrågan från företag inom branschen är fortsatt hög och utvecklingscheckar till vård- och omsorgsföretag kan med fördel användas även framöver för att stimulera utvecklingen av branschen och ökad konkurrenskraft hos företagen.

Kompetensutveckling

Även de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts inom programmet har varit efterfrågade och kompetensen om affärsutveckling är fortsatt stor hos många företag.

Utvärdering av Utvecklingscheckar - Vård och omsorg

Här hittar du utvärdering av programmet Utvecklingscheckar - vård och omsorgPDF

Senast ändrad
18 september 2014 13:07

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Tillväxtverkets webbar

Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.