Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

CBC — Network Competitive Business Cooperation

Stödid: 149594
Projektägare: Makenso AB
Löptid: 2010-03-15— 2011-02-28
Tillväxtverkets stöd: 350 000 kr
Fokusområde: 3. Utveckling av gemensamma systemlösningar
 
Syfte: Syftet med projektet är att
- Genom samverkan mellan små företag etablera ett affärsnätverk för paketering av gemensamma systemlösningar.
- Genom affärsnätverket skapa förutsättningar för att kunna agera som en systemleverantör i stället för underleverantör.
- Öka konkurrenskraften för små företag i samverkan
- Fokusera nätverket på att mobilisera samverkan kring produkter inom infrastruktur som förbättrar den hälsosociala miljön.

Mål:
Resultatmål
Att under projektet identifiera och paketera en eller flera systemlösningar för nätverket.
Uppvisa en gemensam vision och strategi samt modell för affärsutbyte mellan ingående företag i projektet.

Effektmål
Minst tre nätverksgemensamma produkter ska ha identifierats och kunna fungera som systemlösningar marknadsintroduktion.
Hitta systemlösningar som även tar hänsyn till miljöaspekter såsom återvinningsbarhet, bullerreduktion ökad säkerhet etc.
Ytterligare 5-10 företag vill ansluta sig till nätverket alternativ utveckla en liknande modell för samverkan.
------------------------------------------
Målgruppen är större väg- och anläggningsentreprenader, större byggentreprenader, kommuner (kunder). Alla aktiviteter planeras och genomförs med utgångspunkt från det etablerade nätverket. Genom ett antal nätverksträffar utbyts erfarenheter vad gäller bla. kundsegment, produkter för systemlösning, paketering av en gemensam systemlösning samt affärsmodell kring denna.

För mer information, kontakta projektledaren Jaan Kärem, Fagerhult konsult, jaankarem@dof.se

Senast ändrad
19 januari 2016 14:22

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket