Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Miljödrivna marknader 2008-2011

Genom programmet Miljödrivna marknader fick svenska små och medelstora företag möjlighet att stärka sin konkurrenskraft, utveckla sina affärer och öka sin försäljning av varor och tjänster på de miljödrivna marknaderna.

Miljödrivna marknader har nu gått in i sin sista fas och utvärderingen av programmet kommer att ske under 2013.

Programmet riktade sig till nätverk med små och medelstora företag (upp till 249 anställda) som arbetar tillsammans eller i samarbete med andra aktörer.

Företag som har fler än 249 anställda har haft möjlighet att medverka som partner i projekt men kunde inte ta del av det ekonomiska stödet.


Senast ändrad
19 januari 2016 14:22

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket