Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Kvinna och man i ett rum där man jobbar kreativt tillsammans.

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

Tillväxtverkets arbetar med att underlätta för dem som vill driva företag med olika samhälleliga- och sociala mål. Det handlar om att skapa arbetstillfällen, utveckla lokalsamhällen, förbättra livsvillkor, motarbeta fattigdom och mycket annat.

Aktuellt

Vad gör Tillväxtverket för att underlätta för samhällsentreprenörer och sociala företag?

Mycket av det som görs på Tillväxtverket för att underlätta för  företagande gäller ju naturligtvis alla företag. Det handlar om att sprida kunskap om hur man startar och driver, se www.verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, att underlätta kontakter med myndigheter, se över krångliga regler och möjligheter till finansiering med mera.

När det gäller samhällsentreprenörskap och socialt företagande kommer vi att fortsätta vårt arbete med att öka kunskapen om företagens förutsättningar och möjligheter att starta och utvecklas bland annat genom att:

  • driva och utveckla www.sofisam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och den Kunskapsbank som byggs på sidan
  • följa utvecklingen och ta fram statistik över arbetsintegrerande sociala företag och annat samhällsentreprenörskap
  • samverka med andra myndigheter, organisationer och företag om informationsinsatser, identifiera problem och möjligheter med mera
  • sprida information, kunskap och goda exempel
Senast ändrad
19 januari 2016 14:23

Kontakt

Eva Johansson

E-post: Eva Johansson
Telefon: 08-681 96 61

Eva Carlsson

E-post: Eva Carlsson
Telefon: 08-681 92 23

Relaterad information

Webbplats om och för arbetsintegrerande sociala företag

På Sofisam finns information om arbetsintegrerande sociala företag för anställda i myndigheter och kommuner. Där finns också vägledning i processen att starta och driva företagen.

Mer på sofisam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skoopi, intresseorganisation för arbetsintegrerande sociala företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Social Entrepreneurship Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coompanionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Glokala folkhögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Center för socialt entreprenörskap Stockholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket