Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Strategi för lika villkor i företagsfrämjandet

Kvinnor och män har olika villkor för att leda och driva företag. Medel och resurser fördelas i större utsträckning till mäns företag.

Hur kan myndigheter och företagsfrämjare fånga in och ta vara på alla idéer, kompetenser och branscher i tillväxtarbete och företagsstödjande oavsett kön, ålder och bakgrund?  I den här filmen berättar några regioner och Tillväxtverket  om hur vi arbetar med frågan.

Tillväxtverket har därför tagit fram en nationell strategi för hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande insatser på lika villkor. Både en kortversion och en rapportversion har överlämnats till regeringen under våren 2015.

Forskning och statistik visar att kvinnor och män som söker finansiering, rådgivning eller andra resurser för att starta och utveckla företag har olika villkor. Medel och resurser fördelas i högre grad till mäns företag och till branscher där mest män driver företag.

Utgångspunkten för arbetet med strategin är att ett företagande och ett företagsfrämjande som sker på lika villkor bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv som i sin tur leder till regional utveckling och tillväxt.

Strategins övergripande mål är att kvinnor och män oavsett etnisk bakgrund och ålder ska kunna ta del av insatser och resurser inom rådgivning, affärsutveckling, kluster- och inkubatorverksamhet samt finansiering på lika villkor. Dessutom ska finansiering och företagsstöd vara utformade och tillgängliga så att företag inom alla branscher oavsett företagsstorlek och företagsform kan ta del av stöd.

Öppna upp! publikationer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor - rapportversionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika  villkor - kortversion länk till annan webbplats

Open up! A National Strategy for Business Promotion on Equal Termslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbete med regionala aktörer

Strategin har tagits fram i samverkan med regionalt utvecklingsansvariga aktörer och olika samrådsgrupper. Under oktober månad 2014 skickades den också ut för synpunkter till ett 70-tal aktörer.

I arbetet med att ta fram i strategin genomförde Tillväxtverket olika insatser som bidrar till att det företagsfrämjande systemet utvecklas:

Senast ändrad
19 januari 2016 14:25

Ansökningsomgångar

Det finns inga pågående ansökningsomgångar inom detta program.

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket