Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Kvinna och man i en industrilokal.

Foto: Maskot

Regionala företagsstöd – statligt stöd till företag i hela Sverige

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden. 

Den kan gälla allt ifrån större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i en mässa.

Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Syftet med de regionala företagsstöden är att stärka och utveckla företagets konkurrenskraft och på det sättet stärka och utveckla näringslivet på orten. Genom att bredda näringslivet på en ort kan fler bo kvar och samhället utvecklas.

Du ansöker hos länsstyrelsen/regionförbundet. Undantaget är Regionalt investeringsstöd för kostnader över 25 miljoner kronor. I dessa fall ansöker du hos Tillväxtverket.

Generella svar om regionala företagsstöd

Nedan hittar du generella svar om de regionala företagsstöden. Specifik information om Regionalt investeringsstöd finns på en egen sida. Se menyn till vänster.

Ibland räknas också Transportbidraget som ett regionalt företagstöd. Information om detta hittar du via länken nedan.

Transportbidrag

 

Vem kan söka?

Små och medelstora företag med en utomregional marknad kan beviljas stöd.

För att inte snedvrida konkurrensen bedöms alltid marknadssituationen. Tjänste- och serviceföretag med en för lokal marknad kan inte få stöd om det finns andra etablerade företag som kan skadas. Ju större stöd desto högre krav på konkurrensaspekten. Företagets betydelse för den regionala utvecklingen bedöms också.

Stöd till stora företag får beviljas för nyinvesteringar i ny ekonomisk verksamhet. Detta innebär att stöd till stora företag endast får beviljas om investeringen syftar till antingen en nyetablering av en verksamhet eller till att man på ett befintligt arbetsställe investerar i en ny verksamhet som inte är samma eller en liknande den verksamhet som tidigare utförts vid arbetsstället.

Företag verksamma i hela landet kan söka men ett fåtal stöd* är begränsade till det som kallas stödområde. Stödområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet med undantag för tätorterna Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge.

Dessutom ingår kommunerna:

 • Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län,
 • Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län,
 • Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

 *Regionalt investeringsstöd

För vad kan jag ansöka?

Stöd kan ges till investeringar i till exempel byggnader och maskiner, inventarier, lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en nyinvestering, utbildning, kompetensutveckling och konsulttjänster.

Du kan också söka för nystart av företag, deltagande i projekt, produktutveckling, marknadsföring, forskning- och utveckling, process- och organisationsinnovation eller energieffektivisering med mera.

Vi har valt att dela in stöden i följande grupper:

 • Investeringsstöd –till investeringar i materiella tillgångar som byggnader, maskiner och inventarier men även lönekostnader
 • Konsultcheck – till externa kompetenshöjande insatser, för ex produktutveckling, FoU, utbildning, marknadsanalys med mera
 • Mikrostöd – till start av innovativ verksamhet
 • Samverkansprojekt – till projekt som innebär att företag samlas kring projekt
 • Innovationsstöd eller lån – till start av innovativ verksamhet, forskning- eller utveckling med mera

Är du osäker inom vilken kategori du ska söka är du välkommen att kontakta din länsstyrelse/region. Det är alltid bra att ha en dialog med dem innan ni påbörjar en ansökan. Även många näringslivskontor i kommunerna har bra kunskap och kan hjälpa till.

Vilka krav, villkor och regler finns?

Det finns flera krav men här följer några exempel:

 • Företaget måste bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.
 • Stödet betalas alltid ut i efterhand, dvs efter att kostnaderna är betalda och redovisade.
 • Det går inte att få stöd för både investeringar i materiella/immateriella anläggningstillgångar och lönekostnader för arbetstillfällen till följd av en investering.
 • Arbetsmiljön ska vara tillfredställande och anställningsförmåner ska minst vara likvärdiga med tillämpligt kollektivavtal.
 • Stödet får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.
 • Hela eller delar av bidraget kan återkrävas om till exempel verksamheten läggs ned.

Mer information och hjälp får du av den aktör som ansvarar för regionala företagsstöd i ditt län eller Tillväxtverket. Ta gärna en personlig kontakt innan du skickar in din ansökan, se vidare under fliken Kontakt.

Förordningar för regionala företagsstöd

Förordning SFS 2015:211 om statligt stöd till regionala investeringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förordning SFS 2015:210 om statligt stöd för att regional främja små och medelstora företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När kan jag söka?

De regionala företagsstöden kan man söka löpande under året.

När ska jag genomföra investeringen?

Ansökan måste lämnas in innan investeringen får påbörjas. En investering ska normalt genomföras inom två år efter beslut.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Bidragen är baserade på procentsatser av de godkända kostnaderna. I de flesta fall maximalt 10 till 35 procent men för vissa typer av stöd kan det bli betydligt mer.

Vid behov, undersök hur du kan finansiera de delar som de regionala företagsstöden inte står för. Din bank, Almi Företagspartner eller Norrlandsfonden är några möjliga medfinansiärer.

En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden, med hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt. Hänsyn tas även till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt vart i landet företaget verkar.

En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. Utbetalning sker i efterhand, vid större belopp även vid flera tillfällen.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker hos länsstyrelsen/region.

Om din ansökan gäller en investering på över 25 miljoner kronor i kostnader ska du vända dig till Tillväxtverket. Ansökningsblanketter eller webansökan hittar du på ansvarig myndighets hemsida.

De regionala företagsstöden är en regional angelägenhet, dvs regeringen fördelar anslag till varje län som sedan själva prioriterar fördelning och fattar beslut om stöd. Vänd dig därför till din aktör i länet med det regionala tillväxtansvaret, se kontaktuppgifter nedan.

Ta gärna kontakt med din länsstyrelse/region innan du ansöker. De kan hjälpa dig med viktig information så din ansökan blir så tydlig som möjlig.

Ansöka om utbetalning


Jag har beviljats regionalt investeringsstöd

Genomförande och avslut: Regionalt investeringsstöd

Har du beviljats regionalt investeringsstöd? I så fall hittar du här blanketter för utbetalning, uppföljning och annat du behöver för genomförandet av din investering.

Blanketter för utbetalning

Blankett för sammandrag av verifikatförteckning.dotxlänk till annan webbplats

Blankett för verifikatförteckning.doclänk till annan webbplats

Blankett för årlig uppföljning

Uppföljningsrapport 160219.pdflänk till annan webbplats

Information om arbetsställe

Hos SCB kan du söka efter arbetsställes CFAR-nummer

Sök CFAR-nummer hos SCBlänk till annan webbplats

Sysselsättningsbidrag

Transportbidrag

Övrigt

Problem med att ladda ner blankett?

Har du problem med att komma åt blanketten behöver du ladda ned den senaste versionen av Adobe Reader.
Ladda ner senaste versionen Adobe Readerlänk till annan webbplats

Har du frågor om din ansökan?


Gå till Kontaktuppgifter för regionala företagsstödlänk till annan webbplats

Senast ändrad
27 juli 2016 15:29

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

 • Regionutmaningen
 • Sofisam
 • Swedish Cleantech
 • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket