Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Handen på en person som tankar en bil.

Foto: Maskot

Kommersiell och offentlig service

Utan service inga företag. Utan företag ingen service.

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. Tillväxtverket arbetar för att främja utvecklingen av service i gles- och landsbygd.

Idag arbetar vi främst inom följande arbetsområden:

Aktuellt


Vårt uppdrag

  • Tillväxtverkets uppdrag inom detta område är: "att främja tillgängligheten till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden".
  • Främja innebär att vi främst jobbar via andra, främst länsstyrelser och kommuner. Företagens och medborgarnas behov är dock grunden för våra insatser.
  • I gles- och landsbygder behövs speciella lösningar för att upprätthålla servicenivån. Det finns möjlighet att söka projektmedel för olika idéer inom programmet Lokala servicelösningar.
  • Tillväxtverkets uppdrag omfattar både kommersiell och offentlig service, men vår utgångspunkt är alltid den kommersiella servicen. Det kan till exempel vara i form av en lanthandel eller bensinmack. Den offentliga servicen i vårt arbete handlar om att ge dessa kommersiella aktörer fler ben att stå på.
  • Inom ramen för detta uppdrag arbetar vi INTE med generella frågor om skola, vård och omsorg. Det är kommunernas ansvar.
  • I vårt uppdrag ingår INTE att arbeta med statistik och analys. All servicedata finns hos myndigheten Tillväxtanalys.
Senast ändrad
30 juni 2016 11:38

Kontakt

Pär Ove Bergquist

E-post: Pär Ove Bergquist
Telefon: 08-681 95 89

Camilla Jägerhem

E-post: Camilla Jägerhem
Telefon: 08-681 65 93

Li Zakrisson

E-post: Li Zakrisson
Telefon: 08-681 65 86

Susann Hellström

E-post: Susanne Hellström
Telefon: 08-681 93 21

Erika Holmgren

E-post: Erika Holmgren
Telefon: 08-681 62 36

Regionala kontakter

Kommersiell service

Relaterad information

Servicedata och analysverktyg finns hos myndigheten Tillväxtanalys. Kontaktpersoner är Peter Malmsten och Erik Fransson.
Gå till www.tillvaxtanalys.se länk till annan webbplats

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket