Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp

Programmets lärandeprocess

Programmet ska bidra till ett ökat lärande inom lokalt och regionalt tillväxtarbete. Lärandet ska öka på programnivå, projektnivå och bland projektens målgrupper.

Lärande - en central del i programmet

Vi kommer även under denna programperiod att lägga kraft på lärande i utvecklingsarbete. Detta innebär att beviljade projekt kommer att delta i en lärandeprocess som innefattar seminarier och aktiviteter med andra projektägare.
Lärande i utvecklingsprojektWord

Så ser lärandeprocessen ut

En viktig utgångspunkt är att lärande inte sker med automatik. Det går inte att planera fram lärande, men däremot behöver vi skapa förutsättningar för lärande. Inom ramen för lärandeprocessen görs insatser för att öka förmågan till lärande. Avsikten är att lära av erfarenheterna och ta tillvara resultaten. Det innebär att projektägare, projektledare och programledningen på Tillväxtverket alla deltar aktivt i lärandeprocessen.

Så vill vi öka lärandet i tillväxtarbetet

En viktig utgångspunkt är att lärande inte sker med automatik. Gynnsamma förutsättningar behöver därför skapas.

Inom ramen för programmet görs insatser för att öka förmågan till lärande hos de inblandade. Det innebär att projektägare, projektledare och programledningen på Tillväxtverket alla deltar aktivt i lärandeprocessen.

Senast ändrad
10 januari 2014 08:12