Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Stenar i vatten.

Foto: Carola Björk

En strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen har tre mål;
rädda havsmiljön, koppla samman regionen
och öka välståndet. Tillväxtverket har uppdraget att koordinera det svenska genomförandet av strategin.

Tillväxtverket har i uppdrag att bidra till kunskapen kring Östersjöstrategins genomförande i Sverige och koordinera ett brett myndighetsnätverk. I nätverket ingår 39 myndigheter, samtliga 21 länsstyrelser och regioner.

EU:s Östersjöstrategi, som antogs under det svenska ordförandeskapet 2009, representerar ett helt nytt gränsöverskridande arbetssätt inom EU och backas upp av samtliga 27 medlemsstater. Strategin för samman sektorer och aktörer från lokal, regional, nationell och EU-nivå och borgar för att goda erfarenheter sprids i regionen.

Mål för Östersjöstrategin

Strategin har tre huvudmål:

  • Rädda havsmiljön
  • Länka samman regionen
  • Öka välståndet

Rädda havsmiljön

EU:s Östersjöstrategi skapar en samsyn om hur Östersjöns resurser ska kunna brukas och förvaltas på ett hållbart och effektivt sätt. Ett friskt hav skapar arbetstillfällen inom såväl turism som fiske och bidrar till regionens välstånd. 

Idag är åtta av nio strandstater EU-medlemmar vilket gör att vi kan utnyttja de möjligheter som EU-medlemskapet innebär för att påskynda arbetet med att stoppa övergödning, säkra sjöfarten, skydda hotade arter och hindra spridningen av farliga kemikalier.

Länka samman regionen

EU:s Östersjöstrategi innebär ett fördjupat samarbete som knyter samman Östersjöregionen. Det handlar om att integrera vägnät och järnväg och om att knyta samman energimarknaderna i Östersjöområdet. Lika viktigt är att människor möts och samarbetar i exempelvis studentutbyten, forskningssamarbeten och kulturellt utbyte, men också genom ett regionalt samarbete mot den organiserade brottsligheten.

Öka välståndet

EU-ländernas ekonomier är starkt beroende av varandra, vilket vi kan använda för att stärka regionens globala konkurrenskraft, satsa på den inre marknaden, utveckla en hållbar produktion, stimulera till ökat kunskapsutbyte och ökad handel och utjämna sociala och ekonomiska klyftor i regionen.

Strategin är en vägledning

Strategin är en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser - det finns inga särskilda pengar avsatta till strategin. Däremot finns det vissa program där man kan söka pengar för att stöjda insatser i Östersjöregionen.

I den nya programperioden 2014-2020 kommer det att bli möjligt att söka pengar för gränsöverskridande samarbete från de flesta EU-programmen, till exempel regionalfonds-, socialfonds- och landsbygdsprogrammen. EU:s strategi för Östersjöregionen kommer att skrivas in i programmen, vilket innebär att samarbetet i Östersjöregionen uppmuntras än mer än tidigare.

Senast ändrad
23 maj 2016 09:37

Strategiforum 2016


Den 8-9 november arrangeras Strategiforum 2016 - en konferens för EU:s Östersjöstrategi som äger rum på Münchenbryggieriet i Stockholm.

Besök hemsidan och läs mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs nyheter om konferensen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

EU Strategy for the Baltic Sea Regionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-kommissionens arbete med Östersjöstrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens sida om Östersjöstrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringskansliets webbplats om Östersjöstrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SI Östersjöenhetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket