Tillväxtverkets logotyp

Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Vajjande flaggor, svenska och EU.

Strukturfonderna

Pengar ur strukturfonderna går till projekt som arbetar för tillväxt och sysselsättning i Sverige. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen i Sverige.

Det finns flera olika EU-program. Här ger vi en vägledning om de program som Tillväxtverket förvaltar och samordnar. Målet för dem alla är det samma, stärk tillväxt och sysselsättning i hela Europa.

EU-program som Tillväxtverket förvaltar

De regionala EU-programmenlänk till annan webbplats - för regionala projekt som kan stärka tillväxt och sysselsättning i Sveriges regioner

Det nationella regionalfondsprogrammetlänk till annan webbplats - för regionala och nationella projekt som inriktas mot innovation och energieffektivisering i företag.

Det gränsöverskridande programmet Öresund-Kattegatt-Skagerraklänk till annan webbplats - för projekt som drivs i samarbete mellan de tre länderna Sverige, Norge och Danmark.

Interregprogrammen,länk till annan webbplats för program som drivs mellan regioner i flera länder där Sverige är ett av länderna (Tillväxtverket har en samordnande roll, ej förvaltande)

Vem kan söka EU-medel från strukturfondsprogrammen?

Offentliga aktörer, ideella och ekonomiska föreningar kan ansöka om pengar för sina projektidéer. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stöd.

Vad pengarna ska användas till

Arbetsuppgiften som kommer med EU-medlen är tydlig: Stärk Sveriges näringsliv med smarta lösningar som ger jobb och tillväxt.

Några exempel på vad pengarna kan användas till:

  • Skapa starka forsknings- och innovationsmiljöer.
  • Främja ökat entreprenörskap och utvecklat företagande.
  • Främja en effektivare energianvändning.

I projektbankenlänk till annan webbplats beskrivs projekt som beviljats delfinansiering av EU:s regionala utvecklingsfond.

Kontakt

Kontaktuppgifter till ansvariga i programmenlänk till annan webbplats

Andra EU-program i Sverige

Strukturfonderna är ett sätt för EU att stötta EU:s regioner. I Sverige finns fyra fonder som fördelar pengar från EU:s strukturfonder.

Andra EU-program i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad
14 april 2016 15:51

Kontakt

 

Kontoret Övre Norrland
E-post: Övre Norrland

Kontoret Mellersta Norrland
E-post: Mellersta Norrland

Kontoret Norra Mellansverige
E-post: Norra Mellansverige

Kontoret Östra Mellansverige

E-post: Östra Mellansverige

Kontoret Stockholm

E-post: Stockholm

Kontoret Västsverige

E-post: Västsverige

Kontoret Småland och Öarna

E-post: Småland och Öarna

Kontoret Skåne-Blekinge

E-post: Skåne-Blekinge

Kontoret i Öresund- Kattegatt-Skagerrak

E-post: ÖKS

Nationella regionalfonds-programmet

E-post: Nationella regionalfondsprogrammet

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Brott eller missförhållanden

 

Tillväxtverkets webbar

  • Regionutmaningen
  • Sofisam
  • Swedish Cleantech
  • Verksamt
Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.
Tillväxtverket