Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp
Två lastbilar kör bredvid varandra på motorväg.

Transportbidrag

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar.

Ansökningarna ska vara Tillväxtverket tillhanda senast den 30 september första halvåret och den 31 mars för det andra halvåret.

Transportbidraget ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. Stödet vänder sig till tillverkningsindustrin och transportsträckans längd ska uppgå till minst 401 km. Godstransporterna ska ske på järnväg, yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med verksamhet i Sverige. Den som har betalat fraktkostnaden till transportören eller speditören ska ansöka om bidraget.

Även företag som ligger utanför bidragsområdet kan i vissa fall ansöka om transportbidrag. Det kan t.ex. röra sig om transporter till legotillverkare i bidragsområdet eller uttransporter av varor producerade inom bidragsområdet.

Information om Transportbidrag

I filmen nedan ges svar på vem som kan söka transportbidrag och för vilka typer av transporter. Filmen tar upp syftet med transportbidraget, kort om regelverket och hur bidraget har fördelats.  Transportbidrag är ett regionalpolitiskt stöd som kan vara möjligt för ditt företag att erhålla!

Senast ändrad
21 januari 2015 09:20

Ansökningsomgångar

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00
Fler kontaktuppgifter

Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.