Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Tillväxtverkets logotyp
Lastbil som kör på motorväg i skymning.

Transportbidrag

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar.

Ansökan för det första halvåret, dvs transporter utförda 1 januari-30 juni, ska vara Tillväxtverket tillhanda senast den 30 september. Ansökan för det andra halvåret, dvs transporter utförda 1 juli-31 december ska vara Tillväxtverket tillhanda senast 30 mars.

Transportbidraget ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. Bidraget vänder sig till tillverkningsindustrin och transportsträckans längd ska uppgå till minst 401 km. Godstransporterna ska ske på järnväg, yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Transportbidrag får lämnas till fysiska personer som bor i Sverige och juridiska personer med verksamhet i Sverige. Den som har betalat fraktkostnaden till transportören eller speditören ska ansöka om bidraget.

Nya regler om transportbidrag

Den 25 juni 2015 beslöt Regeringen om vissa förändringar i förordning (2000:281) om Regionalt transportbidrag. Förändringarna, som gäller från och med 1 oktober 2015, genomförs som ett led i anpassningen till EU gemensamma bestämmelser enligt de så kallade allmänna gruppundantagsbestämmelser som återfinns i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Tillväxtverket återkommer med mer information i september, både här och via e-post, om vad det innebär för de företag som söker transportbidrag.

Information om transportbidrag

I filmen nedan ges svar på vem som kan söka transportbidrag och för vilka typer av transporter. Filmen tar upp syftet med transportbidraget, kort om regelverket och hur bidraget har fördelats.  Transportbidrag är ett regionalpolitiskt stöd som kan vara möjligt för ditt företag att erhålla!

Senast ändrad
20 augusti 2015 09:38

Ansökningsomgångar

  • Transportbidrag
    Transportbidraget ska ge viss kompensation för de kostnadsnackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har.

Kontakta oss

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 91 00


Fler kontaktuppgifter

Tillväxtverkets webbar

Vi finns även här
Länk till Twitter.
Länk till Facebook.
Länk till LinkedIn.